Skip to main content
BriseSoleil solar shading outside a glass-and-aluminium office complex.
BriseSoleil 100

BriseSoleil 100

  • Wspiera w uzyskaniu certyfikatu zrównoważonego budownictwa
  • Opcjonalna zastosowania jako łącznik
  • Mocowane pod różnym katem nachylenia albo automatyczne
BriseSoleil 30

BriseSoleil 30

  • Wspiera w uzyskaniu certyfikatu zrównoważonego budownictwa
  • Szybka instalacja
  • Opcjonalna zastosowania jako łącznik