Skip to main content

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa należy do Reynaers Aluminium NV (zwanej dalej „Reynaers Aluminium”), spółki prowadzącej działalność pod adresem 2570 Duffel (Belgia), Oude Liersebaan 266, wpisanej do Centralnego Belgijskiego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem 0437.278.077 i o numerze VAT BE 0437.278.077.

Reynaers Aluminium udostępnia tę stronę internetową, działając w imieniu swoim i swoich spółek zależnych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt w następujący sposób:

 

  • Telefon: +48 (22) 715 77 77
  • E-mail: informacje@reynaers.com

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz warunki zawarte w niniejszym Wyłączeniu odpowiedzialności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa oraz informacje na niej zawarte udostępniane są wyłącznie dla celów informacyjnych. Reynaers Aluminium nie zapewnia gwarancji co do jakości, dokładności, kompletności lub przydatności strony internetowej i jej zawartości do określonego celu ani nie ponosi za te kwestie odpowiedzialności. Spółka Reynaers Aluminium nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich natury lub przyczyny, wynikające z korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej lub opierania się na informacjach na niej zawartych.

Reynaers Aluminium zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie zmian, jeżeli uzna je za właściwe, bez powiadomienia i bez możliwości pociągnięcia Reynaers Aluminium do odpowiedzialności z tego tytułu.

Reynaers Aluminium udostępnia osobom odwiedzającym jej stronę internetową łącza do stron internetowych osób trzecich. Udostępniając łącza zewnętrzne, Reynaers Aluminium nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych osób trzecich ani nie podpisuje się pod tymi treściami.

Prywatność

Reynaers Aluminium poważnie podchodzi do kwestii związanych z ochroną prywatności. Stosujemy odpowiednie środki, by chronić Twoją prywatność zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym także „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”). Politykę prywatności można znaleźć pod tym linkiem.

Wykorzystujemy pliki cookie celem personalizacji sposobu korzystania ze strony internetowej oraz zapewniania Ci informacji dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i wymagań. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, kliknij w ten link.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i jej zawartość oraz znajdujące się na niej materiały stanowią w pełni własność Reynaers Aluminium lub są wykorzystywane w oparciu o licencję od osób trzecich. Dzieła te są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie tego rodzaju prawa są zastrzeżone.

W związku z powyższym ani strona internetowa, ani zawarte na niej treści oraz znajdujące się na niej materiały nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, prezentowane publicznie, ponownie publikowane, dystrybuowane, wyodrębniane lub ponownie wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej wyraźnej zgody w formie pisemnej od Reynaers Aluminium lub strony trzeciej udzielającej licencji, pozwalającej na ich powielanie, dystrybucję, modyfikację lub publiczne przedstawianie.

Wnioski o wyrażenie takiej zgody należy kierować na adres: copyrights@reynaers.com.

 

Wirusy i funkcjonalność

Podjęliśmy odpowiednie środki celem wykrywania wirusów komputerowych, lecz nie możemy zagwarantować, że nasza strona jest całkowicie wolna od usterek, braków, błędów i wirusów. Ponadto nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że strona internetowa będzie w każdym momencie działała w sposób prawidłowy i zgodny z przewidywaniami. Nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe na skutek jakichkolwiek wirusów, w tym, między innymi, ataków typu „odmowa dostępu” lub innych szkodliwych pod względem technologicznym materiałów, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy, dane lub inne materiały.

Ponosisz odpowiedzialność za skonfigurowanie swojego sprzętu i oprogramowania, by móc korzystać ze strony i by zabezpieczyć się za pomocą swojego własnego programu antywirusowego, programów typu firewall oraz innych rozwiązań technicznych. Nie gwarantujemy kompatybilności naszej strony internetowej z wykorzystywanymi przez Ciebie technologiami informatycznymi, programami komputerowymi i platformami.