Skip to main content

Reynaers Aluminium poważnie podchodzi do kwestii związanych z ochroną prywatności, stosując z tego względu odpowiednie środki w tym zakresie, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym także „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”). Za pomocą niniejszej polityki prywatności („Polityka”) firma Reynaers Aluminium pragnie poinformować Cię o gromadzeniu, wykorzystywaniu i ochronie Twoich danych osobowych podczas:

 1. korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych oraz prowadzenia z nami interakcji za ich pośrednictwem;
 2. komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych, telefonii internetowej VOIP lub innych cyfrowych kanałów komunikacji;
 3. subskrybowania i otrzymywania naszych newsletterów, materiałów promocyjnych i innych materiałów marketingowych;
 4. spotkań z nami w trakcie targów, konferencji i tego rodzaju wydarzeń;
 5. bycia jednym z naszych klientów bądź dostawców lub reprezentowania ich.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie służące do śledzenia, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Możemy okresowo dokonywać zmian niniejszej Polityki wedle naszego uznania. W takim przypadku udostępnimy Ci jej zaktualizowaną wersję za pośrednictwem naszych stron internetowych. Jeżeli jakakolwiek z tych zmian będzie odnosić się do czynności z zakresu przetwarzania danych, w związku z którą zwracaliśmy się do Ciebie o wyrażenie zgody, poprosimy Cię o jej ponowne udzielenie za pomocą zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki. Proszę pamiętać, że na naszych stronach internetowych mogą znajdować się linki do innych stron i usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania z zakresu prywatności, oświadczenia w sprawie prywatności ani treść odnoszącą się do tego rodzaju innych stron.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Reynaers Aluminium NV, firma o organizacji zgodnej z prawem belgijskim i działająca w oparciu o to prawo, z siedzibą przy Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel, Belgia, wpisana do rejestru spółek RPR/RPM w Antwerpii, Wydział w Antwerpii, pod numerem (VAT) (BE)0437.278.077, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, jak opisano w niniejszym dokumencie.

Jeżeli masz pytania w odniesieniu do treści niniejszej Polityki lub sposobu, w jaki Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z procedurami przedstawionymi w niniejszym dokumencie, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres privacy@reynaers.com.

2. W jakich sytuacjach i przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

2.1. Korzystanie z naszych stron internetowych lub wchodzenie z nami w interakcję za ich pośrednictwem

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, wypełniasz formularze do kontaktu lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z jedną z naszych stron internetowych, będziemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane dotyczące komunikacji elektronicznej (np. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, ustawienia strefy czasowej, znaczniki czasu itd.);
 • dane do kontaktu oraz inne informacje, jakie zdecydujesz się nam udostępnić za pośrednictwem stron internetowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, informacje osobowe itd.).

Przetwarzamy powyższe dane osobowe, by umożliwić Ci korzystanie z naszych stron internetowych w bezpieczny i chroniony sposób, w odniesieniu do czego opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zakładającym udostępnianie odbiorcom naszych stron internetowych. Dane osobowe powiązane z Twoją wizytą na naszej stronie internetowej są przechowywane przez czas Twojej wizyty i do 36 miesięcy po niej, bez uszczerbku dla innych okresów przechowywania określonych w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Gromadzimy te dane osobowe również do celów statystycznych oraz by ulepszać nasze strony internetowe. W tym zakresie opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zakładającym nam umożliwienie stałego ulepszania naszych stron internetowych, treści, jakie za ich pośrednictwem rozpowszechniamy oraz naszego produktu i usług, jakie oferujemy. Dane osobowe gromadzone dla celów statystycznych nie pozwalają na identyfikację kogokolwiek i będą przechowywane przez czas nieokreślony.

Informacje, jakie zdecydowałeś(-łaś) się pozostawić na naszych stronach internetowych przetwarzamy tak, by odpowiadać na Twoje zapytania oraz zapewniać Ci funkcje, dla których wchodzisz w interakcję z naszymi stronami internetowymi. W zakresie obu tych celów opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, jakim jest możliwość wchodzenia w interakcje z osobami odwiedzającymi nasze strony internetowe oraz zapewnianie im funkcji, z jakich chcą one korzystać. Dane osobowe pozostawiane na naszych stronach internetowych są przechowywane przez okres, jaki jest wymagany, by odpowiadać na Twoje zapytanie lub by zapewniać Ci daną funkcję. Jeżeli Twoje zapytanie stanie się częścią naszej trwającej relacji biznesowej, zachowamy te dane przez cały czas, gdy będziesz naszym klientem(-tką) oraz przez 5 kolejnych lat.

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym dostawcom usług informatycznych, marketingowych oraz spółkom należącym do naszej grupy.

 

2.2. Komunikacja z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych, telefonii internetowej VOIP lub innych cyfrowych kanałów komunikacji

Gdy korzystasz z wyżej wymienionych sposobów komunikacji, gromadzimy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane na temat komunikacji elektronicznej (np. adresy IP, dane powiązane ze środkami komunikacji, z jakich korzystasz itd.);
 • dane do kontaktu (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aliasy do kontaktu itd.);
 • treść Twojej korespondencji (np. wiadomości e-mail, wiadomości wysyłanych za pośrednictwem mediów społecznościowych, które mogą także zawierać ograniczone dane profilu, zestawienie połączeń telefonicznych itd.);
 • dane dotyczące osoby, która komunikuje się z Tobą z ramienia naszej firmy;
 • informacje dotyczące Twojej pracy (np. nazwa firmy, dla której pracujesz i Twoje stanowisko).

Przetwarzamy te dane osobowe, by komunikować się z Tobą oraz odpowiadać lub reagować na pytania bądź komentarze, jakie nam przesyłasz, do zarządzania standardową relacją z klientem oraz do ulepszania funkcjonowania naszej obsługi klienta, a także udoskonalania naszych produktów, usług i procesów. Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, by komunikować się z innymi stronami, co stanowi część naszej standardowej, codziennej działalności biznesowej i by stale ulepszać nasz sposób działania. Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, iż nie bylibyśmy w stanie odpowiadać na Twoje pytania ani komunikować się z Tobą, jeżeli nie bylibyśmy uprawnieni do przetwarzania tych danych osobowych. Będziemy przechowywać te dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne, by zajmować się pytaniami bądź komentarzami oraz przez maksymalnie jeden kolejny rok.

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać naszym dostawcom usług marketingowych, informatycznych i komunikacyjnych oraz spółkom należącym do naszej grupy.

2.3. Subskrypcja i otrzymywanie naszych newsletterów, materiałów promocyjnych i innych materiałów marketingowych

Gdy subskrybujesz i otrzymujesz nasze newslettery, materiały promocyjne lub inne materiały marketingowe, gromadzimy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane do kontaktu (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aliasy do kontaktu itd.);
 • informacje na temat preferencji dotyczących komunikacji (np. jakiego rodzaju materiały marketingowe chcesz otrzymywać);
 • informacje dotyczące Twojej pracy (np. nazwa firmy, dla której pracujesz i Twoje stanowisko).

Przetwarzamy te dane osobowe, by wysyłać Ci nasze newslettery, materiały promocyjne lub inne materiały marketingowe i będziemy robić to wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody. Jednakże jeżeli jesteś obecnym klientem lub też reprezentujesz obecnego klienta, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, by móc przesyłać Ci nasze materiały marketingowe powiązane z produktami i usługami, które zamówiłeś(-łaś) u nas wcześniej. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszych materiałów marketingowych. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będziesz reprezentować klienta oraz przez pięć kolejnych lat.

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać naszym dostawcom usług marketingowych, informatycznych i komunikacyjnych oraz spółkom należącym do naszej grupy.

2.4. Spotkania z nami w trakcie targów, konferencji i tego rodzaju wydarzeń

Jeżeli spotykasz się z jednym z naszych przedstawicieli na targach, konferencjach lub innych wydarzeniach bądź uczestniczysz w zorganizowanym przez nas wydarzeniu, będziemy gromadzić następujące dane:

 • dane do kontaktu (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aliasy do kontaktu, inne informacje wymienione w formularzu subskrypcji lub na wizytówce itd.);
 • dane osób z naszej firmy, z którymi się spotkałeś(-łaś);
 • informacje na temat interakcji, do jakich doszło pomiędzy nami na tego rodzaju wydarzeniach (np. podsumowania przygotowane po ich zakończeniu);
 • informacje na temat preferencji dotyczących komunikacji (np. jakiego rodzaju materiały marketingowe chcesz otrzymywać);
 • informacje dotyczące Twojej pracy (np. nazwa firmy, dla której pracujesz i Twoje stanowisko);
 • Twoje zdjęcie.

Tego rodzaju dane osobowe są gromadzone, by ustanawiać i utrzymywać relacje biznesowe oraz by być w stanie z sukcesem uczestniczyć w targach, konferencjach lub innych tego rodzaju wydarzeniach, gdy nasz prawnie uzasadniony interes zakłada uczestniczenie w tego rodzaju targach, konferencjach lub wydarzeniach, organizowanie ich i zapraszanie Ciebie na nie. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu, gdy stwierdzimy, iż nie jesteśmy już zainteresowani Tobą z komercyjnego punktu widzenia lub gdy staniesz się naszym klientem lub będziesz reprezentować naszego klienta, aż do momentu, gdy relacja biznesowa z Tobą zakończy się oraz przez pięć kolejnych lat.

Jeżeli będziemy chcieli zrobić Ci zdjęcie specjalnie po to, by opublikować je na jednym lub kilku z naszych kanałów komunikacji, zrobimy to wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą możesz w dowolnym momencie wycofać. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody.

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe, by przesyłać Ci materiały marketingowe, a nie będziesz jeszcze naszym klientem, zrobimy to wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, którą będziesz mógł/mogła również wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody.

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione dostawcom usług pomagającym nam w organizacji i przeprowadzaniu tego rodzaju wydarzeń, naszym dostawcom usług informatycznych, fotografowi, który robi Ci zdjęcie, dostawcom usług obsługującym lub prowadzącym nasze kanały komunikacji oraz innym spółkom należącym do naszej grupy.

2.5. Aplikowanie do pracy w firmie Reynaers Aluminium NV lub w jednej z naszych spółek zależnych

Gdy aplikujesz na jedno z naszych stanowisk, gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Twoje imię i nazwisko oraz stanowisko;
 • Twoje dane do kontaktu;
 • Twoje doświadczenie zawodowe;
 • informacje na temat Twojego wykształcenia i wyszkolenia;
 • Twój wizerunek;
 • notatki sporządzone w trakcie rozmów rekrutacyjnych;
 • wszelkiego rodzaju inne informacje, jakie chcesz zawrzeć w swoim CV oraz w komunikacji dodatkowej.

Co do zasady nie oczekujemy, iż przekażesz nam dane dotyczące Twojego zdrowia lub inne tego rodzaju dane wrażliwe, np. dotyczące przynależności politycznej, pochodzenia, rasy, orientacji seksualnej, przynależności związkowej, przekonań religijnych lub światopoglądowych, dane genetyczne czy biometryczne. Jeżeli jednak udostępniasz nam tego rodzaju informacje, wyrażasz równocześnie wyraźną zgodę na gromadzenie przez nas tego rodzaju danych.

Jeżeli aplikujesz do pracy u nas bezpośrednio za pośrednictwem portalu LinkedIn, StepStone czy innej tego rodzaju platformy internetowej, to ona ponosi początkową odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki platformy te przetwarzają Twoje dane osobowe możesz znaleźć w politykach prywatności tych platform. Pamiętaj jednakże, iż nie ponosimy wspólnej odpowiedzialności wraz z tymi platformami z uwagi na odmienne cele przetwarzania danych.

Jeżeli aplikujesz do pracy u nas za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej, agencja ta jest początkowym administratorem danych osobowych do momentu, aż otrzymamy Twoje dane osobowe celem dokonania oceny Twojej aplikacji. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki agencja rekrutacyjna przetwarza Twoje dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności danej agencji. Nie ponosimy jednakże wspólnej odpowiedzialności w tym zakresie wraz z daną agencją rekrutacyjną z uwagi na odmienne cele przetwarzania danych.

My przetwarzamy takie dane osobowe celem dokonania oceny Twojej aplikacji. Przetwarzanie to jest niezbędne, by zawrzeć z Tobą ewentualnie umowę o pracę. Zdajesz sobie sprawę z tego, iż nie bylibyśmy w stanie dokonać oceny Twojej aplikacji, jeżeli nie bylibyśmy uprawnieni do przetwarzania tych danych osobowych. Jeżeli na koniec procesu rekrutacji nie otrzymasz pracy, lecz będziemy chcieli zachować Twoje dane na przyszłość, poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody. Zgodę tę możesz w dowolnym momencie wycofać.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również po to, by monitorować i ulepszać nasz proces rekrutacji, w odniesieniu do którego opieramy się na naszym uzasadnionym prawnie interesie zakładającym ulepszanie naszych procesów.

W przypadku tych kandydatów, którzy trafili do nas za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych, przechowujemy dane osobowe co najmniej przez dwanaście (12) miesięcy.

Przechowujemy dane osobowe wszystkich kandydatów, którzy zostali zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, przez rok od złożenia przez nich aplikacji. Robimy to, by móc przyjrzeć się wcześniejszym rozmowom rekrutacyjnym, jeżeli będziesz ponownie aplikować do nas w późniejszym czasie.

Jeżeli wyraziłeś(-łaś) zgodę na zachowanie przez nas Twoich danych osobowych do przyszłych celów, będziemy przechowywać te dane do momentu, aż wycofasz swoją zgodę. Dane osobowe gromadzone przez nas, gdy aplikujesz na jedno z naszych stanowisk, są udostępniane następującym stronom:

 • Tobie;
 • dostawcom usług informatycznych;
 • dostawcom usług HR;
 • innym spółkom z naszej grupy;
 • instytucjom państwowym, jeżeli wymaga tego prawo.

2.6. Nasi klienci i dostawcy oraz osoby ich reprezentujące

Jeżeli jesteś jednym z naszych klientów bądź dostawców lub reprezentujesz ich, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane do kontaktu (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, aliasy do kontaktu itd.);
 • informacje na temat interakcji, do jakich doszło pomiędzy nami (np. jakakolwiek korespondencja biznesowa);
 • dane dotyczące Twoich zamówień, usług lub produktów;
 • informacje dotyczące Twojej pracy (np. nazwa firmy, dla której pracujesz i Twoje stanowisko).

Przetwarzamy tego rodzaju dane osobowe, by:

 • móc wykonywać działania w następstwie zawartej umowy;
 • realizować procesy z zakresu zamówień i fakturowania;
 • zarządzać naszymi relacjami z klientami i dostawcami.

Opieramy się na naszym uzasadnionym prawnie interesie, by przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie normalnego zarządzania relacjami. Jeżeli jesteś podwykonawcą jednoosobowym, opieramy się na potrzebie przetwarzania tych danych osobowych celem realizacji umowy z Tobą. Zdajesz sobie sprawę z tego, iż nie bylibyśmy w stanie zawrzeć ani zrealizować umowy z Tobą lub z Twoim pracodawcą, jeżeli nie bylibyśmy uprawnieni do przetwarzania tych danych osobowych. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Twojej osoby przez dziesięć (10) lat od momentu zakończenia z Tobą lub z Twoim pracodawcą/klientem relacji, chyba że wcześniej otrzymamy od Twojego pracodawcy/klienta informację o zmianie przez Ciebie stanowiska lub o zakończeniu Twojego zatrudnienia/współpracy z Tobą przez tego pracodawcę/klienta.

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione:

 • dostawcom usług informatycznych;
 • firmom windykacyjnym, komornikom lub dostawcom usług prawnych w razie braku płatności lub problemów z płatnością;
 • księgowym, audytorom finansowym, profesjonalnym dostawcom usług, bankom i instytucjom płatniczym;
 • innym spółkom z naszej grupy.

2.7. Ogólne cele gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych

i) Obowiązek prawny i uprawnione żądania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, by zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz by spełniać uprawnione żądania ze strony właściwych urzędów lub przedstawicieli policji, władz sądowych, instytucji lub agencji rządowych, w tym instytucji zajmujących się ochroną danych, w zakresie których opieramy się na naszych obowiązków ustawowych. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, by wywiązać się z naszych obowiązków ustawowych.

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym urzędnikom lub przedstawicielom policji, władz sądowych, instytucji lub agencji rządowych, w odniesieniu do których spoczywa na nas obowiązek ustawowy dostarczenia danych osobowych.

ii) Fuzje i przejęcia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, by przygotować się do transakcji biznesowych, takich jak fuzje, przejęcia czy podziały spółek, a także by je przeprowadzić, w którym to zakresie opieramy się na naszym uzasadnionym prawnie interesie zakładającym zawarcie tego rodzaju transakcji. Zdajesz sobie sprawę z faktu, że w przypadku tego rodzaju transakcji biznesowych może dojść do zmiany tożsamości administratora danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne, by odpowiednio informować strony zaangażowane w transakcję oraz tak długo, jak będzie to konieczne, by umożliwić dalsze przetwarzanie danych przez stronę przejmującą po dokonaniu transakcji.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, przygotowując się do transakcji biznesowej lub ją przeprowadzając, są udostępniane następującym stronom:

 • dostawcom usług informatycznych;
 • stronom zaangażowanym w przygotowanie i realizację transakcji;
 • dostawcom usług prawnych i biznesowych, w tym prawnikom i bankom obsługującym przedsiębiorstwa, wspomagającym strony transakcji;
 • instytucjom publicznym, które muszą zostać poinformowane o transakcji;
 • innym spółkom z naszej grupy, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w transakcję.

iii) Obrona w trakcie spraw sądowych i postępowań

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, broniąc się w trakcie sporów oraz postępowań sądowych i innych, jak również celem zbierania dowodów i przygotowania się do obrony, w którym to zakresie opieramy się na naszym uzasadnionym prawnie interesie zakładającym umożliwienie nam obrony w tego rodzaju okolicznościach. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w świetle każdego zbliżającego się lub trwającego postępowania oraz do momentu upłynięcia wszystkich terminów składania apelacji i przedawnienia.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, przygotowując się do obrony lub ją przeprowadzając, są udostępniane następującym stronom:

 • dostawcom usług informatycznych;
 • ekspertom i ekspertom prawnym;
 • dostawcom usług prawnych i biznesowych, w tym prawnikom i komornikom;
 • organom sądowym lub administracyjnym, które muszą być informowane o sporze lub postępowaniu;
 • innym spółkom z naszej grupy, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w spór lub postępowanie.

3. Przekazywanie danych

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do innych państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby kiedykolwiek tego rodzaju transfer danych był konieczny z jednego lub kilku względów związanych z przetwarzaniem danych, jak wspomniane w niniejszym dokumencie, zastosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak np. umowy stworzone w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej.

4. Twoje prawa

Prawo do dostępu – Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych, jakie przetwarzaliśmy w odniesieniu do Ciebie. Abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę, musisz wskazać nam dokładnie, do których danych chcesz uzyskać dostęp. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za kilka kolejnych tego rodzaju żądań. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy spełnienia żądania, które jest ewidentnie bezzasadne lub wygórowane.

Prawo do skorygowania – Masz prawo zażądać skorygowania bezpłatnie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeżeli wniesiesz żądanie skorygowania danych, musisz dołączyć do niego dowód, iż dane, których skorygowania wymagasz, są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia – Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli (a) wycofujesz zgodę i nie pozostają jakiekolwiek podstawy prawne do przetwarzania danych; (b) prawo zobowiązuje nas do usunięcia danych; (c) z sukcesem skorzystałeś(-łaś) z prawa do sprzeciwu; (d) dane te nie są już potrzebne w odniesieniu do celów opisanych powyżej lub (e) przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem. Jednakże musisz pamiętać, iż dokonamy oceny żądania usunięcia danych pod względem:

a) Twojego przeważającego interesu lub interesu strony trzeciej, jeżeli jest to dopuszczalne pod względem prawnym;

b) obowiązków prawnych lub regulacyjnych bądź rozporządzeń rządowych lub nakazów sądowych.

Zamiast usunięcia możesz zwrócić się do nas również o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli i gdy (a) kwestionujesz rzetelność tych danych, (b) ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane te nie są już potrzebne do celów opisanych powyżej, ale potrzebujesz ich celem obrony w trakcie postępowań prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, lecz musisz wyjaśnić przyczynę takiego sprzeciwu w oparciu o poważne i zasadne powody odnoszące się do Twoich osobistych okoliczności, które uzasadniają tego rodzaju sprzeciw. Tego rodzaju wyjaśnienie nie jest konieczne, jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych – Masz prawo do zwrócenia się o wydanie kopii Twoich danych osobowych, jakie nam udostępniłeś(-łaś) cyfrowo za swoją zgodą lub na potrzeby umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody – Jeżeli wyraziłeś(-łaś) wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.

Jak egzekwować swoje prawa? – Jeżeli chcesz zażądać wyegzekwowania jednego lub kilku wyżej wymienionych praw, prosimy o przesłanie wiadomości na adres privacy@reynaers.com w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z prawami z zakresu danych osobowych. E-mail z żądaniem wyegzekwowania danego prawa nie powinien być rozumiany jako zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile tego rodzaju przetwarzanie danych wykracza poza czynności niezbędne do przetworzenia Twojego żądania.

Takie żądanie musi jasno wskazywać i określać, z którego ze swoich praw chcesz skorzystać oraz jakie są tego powody, jeżeli wymaga tego prawo. Wiadomość musi być także opatrzona datą i podpisana, jak również musi być do niej dołączony skan Twojego ważnego dokumentu tożsamości, potwierdzający Twoją tożsamość. Prosimy o to, by uniknąć sytuacji, w której osoby nieuprawnione mogłyby naruszyć Twoje prawa.

Jeżeli chcesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz zawsze skontaktować się z nami pod adresem e-mail wskazanym w pierwszym punkcie niniejszej klauzuli. Jeżeli nasza odpowiedź Cię nie zadowoli, możesz złożyć skargę do uprawnionego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Belgijskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.dataprotectionauthority.be/citizen).

 

RODO