Skip to main content
  • Shopping centre Manor Store AG zlokalizowany w Biel, Szwajcaria
  • Shopping centre Manor Store AG zlokalizowany w Biel, Szwajcaria
  • Architektenteam Manor Biel & Gebert Architekten Gm

Manor Store AG

Biel - Szwajcaria

W nowym budynku firmy Manor, wzniesionym w Biel (Bienne), Szwajcaria, efektywność energetyczna i wysoka jakość architektoniczna idą ze sobą w parze. Obiekt ten, w którym mieszczą się dom towarowy Manor, jak również biura i lokale mieszkaniowe, musiał dorównać klasą ważności miejsca, w którym go zlokalizowano – placowi Zentralplatz.

Budynek Manor rozciąga się na przestrzeni biegnącej od ulicy Unterer Quai i domu opieki Centre Rochat z jednej strony tego placu, poprzez ulicę Nidaugasse i strefę pieszą, do ulicy Plänkestrasse po jego drugiej stronie, odpowiadając wyglądem swojemu otoczeniu dzięki dwu całkowicie różnym elewacjom. Od strony Unterer Quai architekci zaprojektowali elewację pasującą do sąsiadujących z nią budynków – wykonaną ze szkła i kamienia naturalnego w dobrze wyważonych proporcjach, posługując się przy tym językiem nowoczesnej architektury. W rezultacie uzyskano budynek o typowym współczesnym wyglądzie.

Shopping centre Manor Store AG zlokalizowany w Biel, Szwajcaria

W elewacji wykonanej z ciemnego szkła odbijają się okoliczne budynki

Po drugiej stronie placu, ze strefą pieszą i bocznymi uliczkami, znajduje się elewacja w całości wykonana z ciemnego szkła, oferująca miastu nowatorski wizualny kontrast. Nisze znajdujące się na najwyższej kondygnacji wyglądają tajemniczo, lecz ich obecność można bez trudu wyjaśnić, wiedząc jak różnych użytkowników ma ten obiekt. Dom towarowy, biura, apartamenty, mieszkania dla seniorów, wspólny krajobrazowy dziedziniec i podziemny parking na 205 samochodów i 235 motocykli lub rowerów tworzą łącznie jednolitą architektoniczną całość, która nie istniała w poprzednim budynku domu towarowego. Ściana osłonowa budynku została ukształtowana z pionowych, przeszklonych betonowych paneli, nadających jej solidny wygląd, oraz warstwowo ułożonych pasów szkła. Zgodnie z tą koncepcją zaprojektowano wielkie okna wystawowe znajdujące się na parterze, nieco mniejsze okna na górnych kondygnacjach domu towarowego oraz wąskie okna segmentowe w biurowych i mieszkaniowych obszarach budynku. W elewacji wykonanej z ciemnego szkła odbijają się okoliczne budynki a klienci wędrujący między półkami i stojakami, mogą przez to ciemne szkło wyraźnie widzieć, co dzieje się na zewnątrz. Jest to niespotykane rozwiązanie, ponieważ zwykło się sądzić, że możliwość patrzenia na zewnątrz odwraca uwagę kupujących od towarów.

ELEGANCJA

Anodyzowane na czarno profile, zastosowane do wykonania tej podwójnej elewacji, przyczyniają się do zapewnienia homogenicznego, eleganckiego wyglądu. Panele szklane zbudowane są z pojedynczej tafli zewnętrznej o grubości 12 mm, warstwy powietrza o grubości 184 mm i wewnętrznej warstwy podwójnego (IV) przeszklenia. Do zamontowania tych paneli wyprodukowano specjalne gumowe uszczelki. Panele betonowe zamiast potrójnego przeszklenia posiadają warstwę izolacyjną, która z kolei pokryta jest 22-milimetrową warstwą ochronną wykonaną z anodyzowanego na czarno Peralumanu – odlewanego stopu aluminium zapewniającego niezwykle skuteczną ochronę przed korozją. W odległości około 185 mm umieszczone są takie same pojedyncze zewnętrzne panele szklane, jakich użyto w całkowicie przeszklonej elewacji.

 

KONCEPCJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Dzięki wysokim parametrom izolacji termicznej systemu CS 86-HI, zastosowanego w wentylowanej elewacji ze zintegrowanym systemem osłon przeciwsłonecznych, budynek Manor posiada bardzo dobrą charakterystykę energetyczną. Do chłodzenia budynku przez większą część roku używa się wody gruntowej, zaś głównymi źródłami ciepła wykorzystywanego do akumulacji i odzysku w dwóch najchłodniejszych zimowych miesiącach roku są sztuczne światło i ludzie. Oznacza to, że w systemie gospodarki energetycznej tego budynku nie ma potrzeby używania paliw kopalnianych. Nowy budynek Manor ustanawia standard dla architektury budynków firmowych tej korporacji, dopełniając dewizę Manor „Donnons du style à la vie” („Nadajmy życiu styl”). Ponadto przekonywująco ukazuje, w jaki sposób koncepcje efektywności energetycznej można integrować we współczesnej architekturze, nie czyniąc tego kosztem estetyki budynku. Dzięki systemom Reynaers powstała architektura podkreślająca możliwość osiągnięcia syntezy pomiędzy transparentnością i efektywnością energetyczną.

Involved stakeholders

Architekt

  • Architektenteam Manor Biel & Gebert Architekten Gm

Fabrykator

  • Hartmann & Co. AG

Fotograf

  • Hannes Henz, Zürich

Inny interesariusz

  • Manor AG, Basel (Generalny wykonawca)