Skip to main content
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Business center Marynarska Business Park zlokalizowany w Warsaw, Polska
 • Konior & Partners
 • Atelier 2 Architekci

Marynarska Business Park

Warsaw - Polska - 2008

Architekci Marynarska Business Park – Konior & Partners z Brukseli i Atelier 2 z Warszawy – mocno wierzą w sprawdzone rozwiązania. Ich niedawno ukończony kompleks biurowy w stolicy Polski jest tego najlepszym przykładem: osiowe założenie urbanistyczne, klasyczny układ elewacji budynków i typowy rzut są składnikami projektu, którego głównym celem było z jednej strony stworzenie wrażenia architektonicznego prestiżu i urbanistycznej monumentalności, a z drugiej zapewnienie jak największej elastyczności codziennego użytkowania. Służewiec – siedziba

Marynarska Business Park – to część warszawskiej dzielnicy Mokotów. Jest to miejsce poddane obecnie gruntownej przemianie: przez dekady głośne z powodu nieustającej pracy różnego rodzaju fabryk i magazynów, staje się obecnie przede wszystkim ośrodkiem wysiłku umysłowego. Bliskość głównych arterii komunikacyjnych i nieduża odległość do lotniska Okęcie i centrów handlowych oraz dobry dostęp do komunikacji publicznej sprawiają, że na działkach powstałych tu po wyburzeniu sfatygowanych obiektów przemysłowych budowana jest teraz duża liczba ogromnych obiektów biurowych. W sensie urbanistycznym kompleks biurowy jest założeniem osiowym, składającym się z czterech części, z kilkoma modyfikacjami. Klasyczny w sensie przestrzennym i funkcjonalnym układ litery C złamany został w kilku miejscach: architekci zróżnicowali wszystkie części pod względem wysokości, oderwali jedną z nich i skręcili, przybliżając do głównej ulicy. Zaprojektowali również dwie silnie wyodrębnione bramy, które – jak się okazuje – nie są wejściami do budynku, ale wjazdem i wyjazdem z parkingu. Udało im się otrzymać zróżnicowaną zabudowę, która spojona została efektownym podjazdem z okrągłą fontanną w środku i kilkoma rzędami miejsc postojowych zlokalizowanymi wokół niej. Cały zespół liczy prawie 45 tys. m2 powierzchni użytkowej. Dzięki podzieleniu inwestycji na cztery główne, częściowo możliwe do połączenia składowe oraz zastosowaniu typowego rzutu ze schodami, windami i zapleczem sanitarnym w centralnej części, jest ona rozplanowana w prostym układzie i dostępna dla swoich jakże różnych użytkowników. Przestrzenie w środku, o głębokości nieco ponad 7 metrów wraz z wydzielonym korytarzem, oferują bardzo dobre warunki do pracy, zarówno w sensie naturalnego oświetlenia i widoków na miasto, jak i zastosowania wyrafinowanej technologii kontrolującej temperaturę i ogólne działanie budynku. Choć każda ze składowych ma osobne wejście i recepcję, zostały one połączone trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym na 1300 samochodów.

Wielkie bryły

Całą inwestycję Marynarska Business Park zintegrowano nie tylko dzięki zaprojektowaniu okrągłej fontanny, lecz również poprzez motyw przewodni jaki stanowi rytm i materiał elewacji, wykonanej z systemów Reynaers. Elewacje kompleksu mają klasyczny układ: parter jest podcięty i wsparty na masywnie wyglądających, aluminiowych słupach, ostatnia kondygnacja została cofnięta, dodatkowo zaakcentowana przez lekki i wystający daszek, natomiast główna masa obiektu tkwi między nimi – gładka tafla szkła z nielicznymi dodatkami z piaskowca, prawie wszędzie rozcięta jeszcze w środkowej części dodatkową loggią. Charakter fasad jest horyzontalny, przekładający na język grafiki liczbę kondygnacji w poszczególnych składowych kompleksu. Wielkie ilości i gabaryty: 14,5 km słupów, 16,5 km rygli i cała masa innych elementów wykonanych przez Reynaers, dźwiga ponad 20 tys. m2  szkła elewacyjnego Strathophon ważącego 850 ton i zabezpieczającego wnętrze przed nadmiernym hałasem. Chociaż w całym założeniu zastosowane zostały popularne systemy fasady strukturalnej STAR 50 oraz fasady słupowo-ryglowe w wersji klasycznej i w wersji „poziomej linii” CW 50, na potrzeby Marynarska Business Park stworzono również profile specjalne: wzmocnione przekroje ościeżnicy i skrzydła okien wychylnych oraz specjalne elementy umożliwiające podwieszenie maskownic dekoracyjnych i same maskownice. Kompleks budynków Marynarska Business Park, wyoblony na wyeksponowanym narożniku, wyróżniony został także poprzez przedłużenie elewacji na jego dwóch końcach widocznych od ulicy. Zawieszone w powietrzu tafle szkła nadają obiektowi transparentności, a powiększając swój wysięg na ostatniej kondygnacji do 5 metrów powodują, że budynek jakby dostaje skrzydeł i nawiązuje do położonego nieopodal lotniska. W ten sposób Marynarska Business Park nabiera lekkości, ciągle pozostając założeniem monumentalnym.

Użyte systemy Reynaers

Involved stakeholders

Architekt

 • Konior & Partners
 • Atelier 2 Architekci

Fotograf

 • Jarosław Kąkol

Inny interesariusz

 • Ghelamco Poland (Generalny wykonawca)