Skip to main content
  • ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy
  • ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy
  • ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy
  • ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy
  • ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy
  • OBR - Paolo Brescia

Milanofiori 2000

Milan - Włochy

Obszar Milanofiori Północne stanowi część inwestycji „Milanofiori 2000”, zlokalizowanej w gminie Assago, leżącej na południowy wschód od Mediolanu, której granicę wyznacza autostrada A7, łącząca Mediolan z Ligurią. W 2003 roku holenderska pracownia architektoniczna EEA (Erick Van Egeraat Associated Architects) rozpoczęła opracowywanie planu zagospodarowania tego terenu, przewidującego budowę kompleksu różnorodnych obiektów, w których miały mieścić się punkty usługowe, biura i duża przestrzeń handlowa oraz odrębnego kompleksu przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Kompleks mieszkaniowy zaprojektowany przez pracownię architektoniczną OBR z Genui daje wyraz dążeniu do „wycięcia” bardziej intymnej przestrzeni o ludzkim wymiarze z obszaru o charakterze handlowym, pozwalającej osiągnąć syntezę architektury i krajobrazu, naturalnych i „sztucznych” elementów.

Obiekt ten ma kształt litery C, stanowiącej obramowanie i wyznaczającej obecność zamkniętej przestrzeni zielonej. Rozwiązanie to wzmacnia w mieszkańcach poczucie przynależności i stanowi propozycję modelu innowacyjnego zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Pracownia OBR wykorzystała w tej inwestycji dwa systemy Reynaers: CP 155-LS oraz opracowane na zamówienie rozwiązanie bazujące na systemie okienno-drzwiowym CS 77. Elewacja zwrócona do wewnątrz charakteryzuje się naprzemiennym układem nachylonych płaszczyzn, które dzięki zwężającemu się ku górze kształtowi tego budynku o przemiennym układzie mieszkań z tarasami tworzą płaszczyznę o zarówno ciągłym, jak i punktowym charakterze. Efekt załamań zewnętrznej strony budynku potęgowany jest przez zmienne kierunki ustawienia szklanych modułów, z których wykonane są balustrady podtrzymywane przez system montażowy z metalowymi obrzeżami. Zamiarem projektanta było skonstruowanie elewacji wewnętrznej w taki sposób, by dawała ona mieszkańcom poczucie przynależności do społeczności oraz zapewniała im wspaniały widok na tereny zieleni komunalnej.

ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy

Obiekt w kształcie litery C stanowi obramowanie wspólnej przestrzeni zielonej

PRYWATNOŚĆ

Inny efekt osiągnięto w elewacji zwróconej w stronę Via Cascina Venina, położonej na obrzeżu sieci drogowej tej inwestycji, poprzez zastosowanie zewnętrznej okładziny, nadającej jej bardziej urbanistycznego i prywatnego charakteru. Szeregi przesuwnych paneli pozwalają rozpoznać poszczególne mieszkania i ich balkony. Zastosowany w mieszkaniach system zasłaniania dostępu światła do wnętrza może być całkowicie lub częściowo nieprzejrzysty. Dzięki temu „urbanistyczna” strona budynku funkcjonuje jako spersonalizowany filtr, przy czym ciągłość okładziny biegnącej na poziomie stropów oraz elementy oddzielające od siebie poszczególne mieszkania podkreślają istnienie indywidualnych przestrzeni mieszkaniowych.Okładzina zewnętrzna stanowiąca wykończenie elewacji obiektu tworzy linię ciągłą o jasnym kolorze, biegnącą na całej długości fasad. Motyw elewacyjny wyznaczający poziom stropów i granice pomiędzy poszczególnymi mieszkaniami nie nadaje zastosowanej okładzinie dwuwymiarowego wyglądu, lecz raczej wydaje się otaczać cały obiekt i krajobraz, w którym jest on usytuowany, tworząc otwartą przestrzeń, w której zwykle obecne są ciemne elementy wystroju wybrane przez mieszkańców.

ConceptSystem 77 Drzwi - Office building Milanofiori 2000 zlokalizowany w Milan, Włochy

Wielkie przesuwne drzwi umożliwiają maksymalne otwarcie poszczególnych mieszkań na przestrzeń zewnętrzną

CIĄGŁOŚĆ

Szczególną uwagę poświęcono naturalnemu oświetleniu i prawidłowemu ustawieniu transparentnych płaszczyzn konstrukcyjnych. Stopniowo zwężająca się ku górze konstrukcja budynku umożliwia doskonały dostęp światła dziennego na wszystkich jego poziomach. W celu uzyskania efektu ciągłości pomiędzy elementami wytworzonymi przez człowieka i elementami środowiskowymi opracowano specjalne porowate złącze szlifowane oraz zastosowano zestawy podwójnych przeszkleń (niektóre są przesuwne), umożliwiających przekształcenie ogrodu leżącego naprzeciwko mieszkań parterowych w prywatną oranżerię. Wykonana z hartowanego szkła o grubości 10 mm okładzina zewnętrzna biegnie wzdłuż górnego profilu szynowego z uszczelnieniami. Wewnętrzne drzwi posiadają stolarkę z poddanego obróbce termicznej aluminium i przeszklenie ze szkła laminowanego z komorami powietrznymi pomiędzy szybami. Roleta ukryta w obniżonym suficie umożliwia regulację ilości wpadającego światła. Efekt komory powietrznej występujący w oranżerii pozwala możliwie jak najbardziej obniżyć współczynnik przenikania ciepła dla całej przeszklonej ściany. Projekt wykonany przez pracownię OBR pozwolił stworzyć ‘prywatną wyspę’ na planie zagospodarowania terenu, obejmującym różnego rodzaju obiekty. W sytuacji, w której inne budynki znajdujące się na tym terenie, wzniesione na potrzeby sektora handlowego i usługowego posiadają elewacje wydające się należeć do eklektycznego zbioru systemów okładzin, kompleks mieszkaniowy zaprojektowany przez pracownię z Genui prezentuje dwa rozwiązania o mierzalnej skuteczności, łączące w sobie zapewnienie komfortu mieszkaniowego oraz relacji pomiędzy wnętrzami mieszkań i otoczeniem zewnętrznym tej inwestycji.

Użyte systemy Reynaers

Involved stakeholders

Architekt

  • OBR - Paolo Brescia

Fabrykator

  • C.N.S. Spa

Fotograf

  • Photostudio Francesco Dell'Isola

Inny interesariusz

  • Ati - Marcora costruzioni Spa, Cile Spa (Generalny wykonawca)