Skip to main content
DGNB Logo, set on a green background.
15 Mar 2022

DGNB: znak jakości zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

DGNB to znak jakości przyznawany projektom budowlanym, które spełniają najsurowsze wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę brane są efektywność energetyczna, trwałość materiałów oraz wpływ budynku na środowisko.

DGNB to skrót od Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - nazwy Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego, które przyznaje ten certyfikat. Znak DGNB promuje budynki z wizją przyszłości. Wizja ta obejmuje zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój i środowisko życia w fazie planowania i realziacji Twojego projektu budowlanego.

Zrównoważone budownictwo

Aby projekt mógł otrzymać znak jakości DGNB (niemiecki certyfikat dla budynku zrównoważonego), należy spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, jakość ekologiczna w dużym stopniu zależy od efektywności energetycznej i pracy z materiałami odnawialnymi. Można budować w sposób zrównoważony tylko wtedy, gdy same zasoby są trwałe. Kolejnym czynnikiem jest jakość ekonomiczna. Pokrywa się ona z kwestią ochrony środowiska, jeśli chodzi o efektywność energetyczną: trwałe materiały i energooszczędne komponenty przyczyniają się do podniesienia wartości i wydłużenia okresu użytkowania budynku.

Budując swój ekologiczny dom, należy jak najwcześniej uwzględnić kryteria DGNB.

DGNB bierze także pod uwagę techniczną, społeczno-kulturową i funkcjonalną jakość produktów stosowanych w budownictwie. Wreszcie, podczas budowy brane są pod uwagę także proces i jakość miejsca budowy. Można powiedzieć, że zanim budynek otrzyma znak DGNB, musi być spełnione wiele czynników. Dzięki temu jest to wiarygodny wskaźnik zrównoważonego charakteru projektu. Z pomocą ekologicznych rozwiązań budowlanych firmy Reynaers Aluminium stwórz swój własny, niskoenergetyczny, nowobudowany lub remontowany projekt z certyfikatem DGNB.

Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich znakach jakości Reynaers Aluminium.

Dowiedz się więcej