Skip to main content

DoorPulls HiFinity

Informacje Techniczne

Właściwości

Szklenie

Min. grubość szkła - skrzydło
36 mm
Maks. grubość szkła - skrzydło
56 mm
* Uwaga: Parametry i właściwości mogą różnić się w zależności od doboru profili