Skip to main content
MasterPatio

Szklenie od zewnątrz

MasterPatio Monorail Outside Glazed
Hi-Finity Open Corner
  • Wysoko izolowany system z parametrami umożliwiającymi stosowanie w wysokich budynkach
  • Opcja niskiego progu, z wbudowaną ościeżnicą
  • Łatwa instalacja dużych i cieżkich przeszklonych elementów, także w wysokich apartamentowcach

Szczegóły techniczne

  • MasterPatio Burglarproof

Wysokość elementu

  • Min 1886 mm
  • Max 3706 mm

Maks. masa

  • Skrzydło przesuwne = 1200 kg
Pełna specyfikacja

Znaki jakości i Certyfikaty

  • MasterPatio-HI
  • MasterPatio-HI
  • MasterPatio-HI