STRATEGIA ENERGETYCZNA

STRATEGIA ENERGETYCZNA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JEST JUŻ OD KILKU LAT GORĄCYM TEMATEM. NA CAŁYM ŚWIECIE KRAJE KONFRONTOWANE SĄ Z PROBLEMAMI KLIMATYCZNYMI. FIRMY I OSOBY PRYWATNE Z CAŁEGO ŚWIATA DOŚWIADCZAJĄ SKUTKÓW WZROSTU CEN ROPY NAFTOWEJ I WĘGLA. PONIEWAŻ ZASOBY NATURALNE STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ DEFICYTOWE A ZAPOTRZEBOWANIE NA NIE NA WSCHODZĄCYCH RYNKACH, TAKICH JAK CHINY I INDIE, WZRASTA, ICH CENY BĘDĄ W DALSZYM CIĄGU ROSNĄĆ. 

Jasne jest, że problemy klimatyczne i gospodarcze wymagają radykalnych zmian naszych postaw i zachowań. W latach 70-tych, po pierwszym kryzysie naftowym, zrównoważone budownictwo polegało głównie na wznoszeniu lepiej izolowanych budynków. W latach 90-tych zaczęto eksperymentować z koncepcjami architektonicznymi ze zintegrowanymi rozwiązaniami klimatycznymi, w szczególności takimi, jak dachy porośnięte trawą, atria i podwójne elewacje. Rządy i organizacje środowiskowe opracowały nowe standardy jakości, takie jak popierany przez Reynaers międzynarodowy znak jakości FSC Rady ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council) dla wyrobów z papieru i drewna, potwierdzający, że wyroby zostały wyprodukowane z drewna pochodzącego z lasu, w którym prowadzona jest zrównoważona gospodarka, oraz szereg standardów energooszczędności, np. certyfikat jakości Passiv Haus, przyznawany budynkom o skrajnie niskim zużyciu energii do ogrzewania i chłodzenia.

Dzięki wydanej w 2002 roku książce „Od kołyski do kołyski” (Cradle to Cradle) autorstwa architekta Williama McDonougha i chemika Michaela Braungarta, oraz filmowi Ala Gore’a „Niewygodna prawda” (An Inconvenient Truth, 2006) o globalnym ociepleniu, koncepcja zrównoważonego rozwoju została podchwycona przez szeroką publiczność. Ponieważ budynki odpowiadają za znaczną część całkowitej emisji CO2 na obszarze Unii Europejskiej, również przemysł budowlany kładzie obecnie nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju. „To rzeczywiście naglący problem” – mówi Dr Nigel Jollands, kierownik Oddziału ds. Efektywności Energetycznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA), która doradza w sprawach energetycznych wielu krajom członkowskim, jak i krajom z grupy G8 – „Bezwzględnie potrzebujemy rewolucji energetycznej. Obecny system nie jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju – zanieczyszcza środowisko i jest drogi. W budynkach zużywane jest średnio 40% całkowitego zużycia energii w kraju. Podejmowanie środków pozwalających poprawić efektywność energetyczną budynków ma zatem najwyższy priorytet”.

“PONIEWAŻ BUDYNKI ODPOWIADAJĄ ZA ZNACZNĄ CZĘŚĆ CAŁKOWITEJ EMISJI CO2 W UE, PRZEMYSŁ BUDOWLANY PRZYZNAJE OBECNIE PRIORYTET KWESTIOM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

Czym jest zrównoważony rozwój?

Pozostaje wszakże pytanie: Co jest prawdziwie zrównoważonym rozwojem? Fakt, że kwestii tej poświęca się coraz więcej uwagi oznacza, iż koncepcja „ekologiczności” staje się coraz bardziej popularna a także ulega w pewnym stopniu komercjalizacji. Wszyscy utrzymują, że stosują metody zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Producent drewna twierdzi, że jego produkt jest „w 100% biodegradowalny” i neutralny pod względem emisji CO2. Firma produkująca elementy budowlane z tworzywa sztucznego podkreśla, że jej wyroby w ogóle nie ulegają biodegradacji, a zatem nie wymagają malowania, wymiany ani impregnowania z użyciem szkodliwych dla środowiska produktów. Z kolei firma produkująca cegłę głosi, że jej produkty wytwarzane są całkowicie z naturalnych materiałów i mają „ponadczasowy wygląd”, co przypuszczalnie stanowi przyczynek do zrównoważonej architektury. „Dla firmy Reynaers już od dawna było jasne, że zrównoważony rozwój nie jest stereotypową koncepcją i nie należy do niego w ten sposób podchodzić. Faktem jest, że aluminium dzięki swej trwałości (75% wyprodukowanego kiedykolwiek aluminium jest nadal użytkowane) oraz dzięki temu, że w 100% nadaje się do recyklingu jest metalem ekologicznym. O zaangażowaniu Reynaers Aluminium w zapewnianie zrównoważonej przyszłości świadczy jednak to, co robimy w naszej firmie z tym materiałem”, mówi Erik Rasker, Dyrektor ds. Technologii (COT) z Reynaers. Specjalista ds. Energii, Dr Jollands wyraża tę samą opinię: „Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) nieustannie przekonuje o ważności integrowania efektywności energetycznej w budynkach, szczególnie w istniejących zasobach budownictwa. Izolacyjność termiczna zarówno okien, jak i elewacji jest bardzo ważnym aspektem, podobnie jak i całościowy projekt budynku – jego orientacja względem stron świata, systemy grzewcze i wentylacyjne, itd.”.

STRATEGIA ENERGETYCZNA

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu centrum dystrybucyjnego firmy Reynaers w Duffel pokrywają 80% całkowitego zapotrzebowania na energię

Kluczowa tematyka w procesie rozwoju produktu

Efektywność energetyczna stanowiła jedno z najważniejszych zagadnień przy opracowywaniu wszystkich nowych rozwiązań, wdrażanych przez Reynaers na przestrzeni ostatnich kilku lat i nadal jest czymś, nad czym Reynaers ciągle pracuje. Wiele uwagi poświęcono na przykład stworzeniu izolujących okien, drzwi przesuwnych i ścian osłonowych, które pozwalają zredukować do minimum straty energii w budynku. Poszukując sposobów ulepszenia regulacji dostępu światła dziennego do budynków, firma Reynaers z jednej strony stworzyła bardzo smukłe profile do dużych połaci szklanych, pozwalające zwiększyć ilość światła wpadającego do wewnątrz i w rezultacie zmniejszyć ilość energii potrzebnej do oświetlenia i ogrzewania, zaś z drugiej strony opracowała system osłon Brise Soleil, które chronią przed promieniami słonecznymi, gdy jest to pożądane, zmniejszając obciążenie systemu chłodzenia.  Firma Reynaers podjęła już prace nad systemami produkującymi energię i aktualnie oferuje systemy elewacyjne i systemy osłon przeciwsłonecznych, w których mogą być integrowane panele fotowoltaiczne. Reynaers nie tylko przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów, lecz również inwestuje w rozwiązania pozwalające ograniczyć do minimum jej własne zużycie paliw kopalnianych. W 2007 roku na dachu nowego centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego przy głównej siedzibie firmy w Duffel (Belgia) zainstalowano w sumie 3072 paneli fotowoltaicznych, które produkują ponad 550.000 kWh energii rocznie, pozwalając zmniejszyć emisję CO2 o 300 ton. Instalacja ta, którą pod koniec 2010 roku rozbudowano, dodając 7047 paneli, w rezultacie zapewnia pokrycie 80% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Motywy strategiczne

Ewidentne jest, że Reynaers poważnie podchodzi do prowadzenia zrównoważonej działalności. Nasza firma wyznaje koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), dokładając starań, by zajmowała ona czołową pozycję wśród naszych praktyk roboczych. Centralne miejsce w naszym podejściu do CSR zajmuje założenie, że należy spełniać wszystkie wymagania interesariuszy, kierując się dewizą „People, Planet, Profit”, czyli „Ludzie, Planeta, Zysk”. Firma Reynaers podjęła ogromną ilość konkretnych działań wynikających z tego ambitnego manifestu. W obszarze „Ludzie” oznacza to wyższy niż kiedykolwiek przedtem poziom obsługi klienta i przyjazności dla użytkownika, we wszystkich ich aspektach – od opracowania najprościej działającego mechanizmu do okien i drzwi po zredukowanie liczby części wymaganych dla poszczególnych inwestycji oraz możliwie jak największe ograniczenie ryzyka popełniania błędów. Oznacza to również stymulowanie rozwoju świadomości społecznej wśród pracowników poprzez coroczne organizowanie „Dnia społeczności”. W obszarze „Planeta” koncentrujemy się na zintegrowaniu w architekturze energooszczędnych innowacji technicznych, takich jak instalacja fotowoltaiczna na dachu magazynu w Duffel. Innym przykładem jest opracowanie wysokojakościowych profili izolacyjnych oraz estetyczniejszych systemów wentylacyjnych, dostępnych dla architektów w prawie wszystkich rozmiarach i kolorach. W efekcie końcowym energooszczędne profile przyczynią się do tego, że rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju staną się atrakcyjne dla wszystkich i stanowić będą oczywisty wybór. 

Obszar „Zysk” wiąże się z zapewnianiem dobrej kondycji finansowej firmy oraz ciągłości jej działalności, stanowiących warunek prowadzenia badań nad nowymi, zrównoważonymi systemami oraz rozwoju i wdrażania tych systemów. Obejmuje to także rozwijanie nowych zasobów wiedzy i przekazywanie tej wiedzy innym stronom. Obecnie Reynaers nie tylko prowadzi sprzedaż energooszczędnych systemów, lecz także bierze udział w różnego rodzaju projektach, m.in. bada możliwości wdrożenia podejścia „od kołyski do kołyski” (Cradle to Cradle) w całej Grupie Reynaers. 

Mając na celu promowanie recyklingu aluminium, firma Reynaers przystąpiła do realizacji projektu ze swoim partnerem E-MAX – belgijską firmą zajmującą się wyciskaniem aluminium. Wspólnie firmy te udokumentowały proces renowacji starej elewacji wykonanej z aluminium, przetapiania poszczególnych elementów i produkowania z nich nowych profili, spełniających najnowsze wymagania izolacyjności cieplnej. Ponadto firma Reynaers nawiązała współpracę partnerską z Międzynarodową Agencją Energetyczną (International Energy Agency – IEA). Współpraca ta ma na celu opracowanie broszury „Ścieżka polityki w zakresie okien” (Window Policy Pathway), dotyczącej efektywności energetycznej okien. Nigel Jollands mówi: „Wkład, który firmy takie jak Reynaers wnoszą w prace IEA pozwala nam i rządom uzyskać wgląd w nowe technologie oraz jest swego rodzaju testem, umożliwiającym sprawdzenie, jak faktycznie wdrażane są prowadzone polityki. Doświadczenia z sektora prywatnego również mogą prowadzić do rekomendacji działań, które pozwolą usunąć istniejące bariery i stworzyć zachęcające bodźce”. Zapotrzebowanie na zrównoważone systemy budowlane będzie w nadchodzących latach nadal wzrastać, zarówno w zakresie nowych inwestycji budowlanych, jak i inwestycji remontowych. Dzięki innowacyjnym produktom, ciągłym badaniom i koncentracji na wymianie wiedzy firma Reynaers będzie mogła rzeczywiście przyczyniać się do wprowadzenia nowego sposobu budownictwa.