Przewodniki po certyfikacji LEED i BREEAM

Zastosowanie systemów Reynaers Aluminium może przełożyć się na wyższą ocenę budynku w certyfikacji LEED i BREEAM. W zaktualizowanych, dostępnych online przewodnikach po certyfikacji, architekci i inwestorzy mogą łatwo sprawdzić, w jakich kategoriach mogą zyskać punkty dzięki wykorzystaniu rozwiązań Reynaers Aluminium.

LEED i BREEAM to dwa najpopularniejsze, międzynarodowe systemy, które mają na celu promocję i rozwój budownictwa spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju. To systemy wielokryterialne, uwzględniające bardzo wiele aspektów; pozwalają na kompleksową ocenę inwestycji pod kątem wydajności energetycznej, ale też m.in. zastosowania bezpiecznych, przyjaznych środowisku materiałów i stworzenia takich warunków, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.

Certyfikat LEED czy BREEAM, zwłaszcza z wysoką oceną, zwiększa wiarygodność inwestora i atrakcyjność inwestycji, co przekłada się na większe zainteresowanie najemców powierzchni czy potencjalnych kupujących.

Zyskaj punkty z Reynaers Aluminium

Wykorzystanie systemów Reynaers Aluminium może zwiększyć liczbę przyznanych w trakcie certyfikacji punktów w kilku kategoriach. Maksymalnie to 22 punkty dla certyfikacji BREEAM i 24 dla certyfikacji LEED. Ogólna, maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać budynek, to odpowiednio 161 i 110.

W certyfikacji BREEAM punkty można uzyskać w kategoriach Energia (ENE), Zdrowie i dobre samopoczucie (HEA), Materiały (MAT), Zanieczyszczenia (POL) oraz Innowacyjność (INN). W certyfikacji LEED w kategoriach: Energia i powietrze, Jakość środowiska w pomieszczeniach, Materiały i zasoby, Zrównoważona lokalizacja obiektu, Innowacyjność projektu, Priorytet regionalny.

Certyfikaty

Istotnym narzędziem potrzebnym w certyfikacji są wyniki testów i specyfikacje techniczne systemów Reynaers Aluminium, a także certyfikaty, które dzięki ocenom niezależnych organizacji potwierdzają deklarowane przez Reynaers Aluminium parametry. Wybrane systemy Reynaers Aluminium mają certyfikaty Passive House i Minergie, a także Cradle2Cradle.

Deklaracje środowiskowe EPD

W certyfikacji LEED i BREEAM niezwykle ważna jest także ocena cyklu życia produktu (LCA), zawarta w EPD – Environmental Product Declaration. Deklaracja środowiskowa EPD określa, jaki wpływ na środowisko ma dany produkt od momentu pozyskania surowców przez etap produkcji, transport, użytkowanie aż po utylizację i ewentualny recykling. EPD przygotowuje producent, a weryfikuje niezależna, notyfikowana instytucja. Deklaracje środowiskowe ułatwiają porównanie i wybór odpowiednich komponentów budowlanych, które mogą zwiększyć ocenę w certyfikacji LEED i BREEAM.

Reynaers Aluminium przygotowuje deklaracje EPD dla swoich systemów i poddaje je weryfikacji. Obecnie deklaracje środowiskowe są dostępne dla następujących systemów (lub wariantów systemów):

Pobierz przewodniki

BREEAM Reynaers Aluminium       LEED Reynaers Aluminium