Varso 1 i 2

Firma HRA Architekci ukończyła budynki Varso 1 i Varso 2, które wraz z zaprojektowanym przez firmę Foster + Partners wieżowcem Varso Tower, będą stanowić część kompleksu Varso Place, wielofunkcyjnego obiektu o zróżnicowanym przeznaczeniu, łączącego w sobie funkcje biurowe, handlowe, gastronomiczne i rekreacyjne. Projekt Varso Place ma na celu rewitalizację śródmiejskich terenów poprzemysłowych Warszawy i przekształcenie ich w prężnie działający ośrodek biznesowo-rekreacyjny, bazujący na etosie zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli.

Mimo że obiekty zostały zaprojektowane przez różnych architektów, większa część projektu została zaprojektowana i była realizowana pod nadzorem dostawcy powierzchni biurowych firmy HB Reavis, bazując na najlepszych praktykach projektowania i odnowy urbanistycznej. Zdrowie, efektywność i zrównoważone podejście to podstawowe zasady realizacji tego projektu. Wyzwanie projektowe dla HRA było dwojakiego rodzaju: zespalać zrównoważoną funkcjonalność ze wszystkimi aspektami projektu, służąc jednocześnie jako estetyczny łącznik pomiędzy sąsiednim wieżowcem, a szerszym otoczeniem, w którym obiekty zostały usytuowane.

Varso 1 i 2 osiągają oba cele głównie poprzez estetyczne uzupełnianie i podkreślanie pozostałych elementów całego projektu zamiast konkurowania z nimi, oraz poprzez stosowanie starannie dobranych materiałów i rozwiązań systemowych, w celu maksymalizacji zrównoważonego charakteru i efektywności energetycznej. Funkcjonalnie i wizualnie, Varso 1 i 2 tworzą symbiotyczną całość z 310-metrową, 53-piętrową Varso Tower, która obecnie stanowi najwyższy budynek w UE. Błyszcząca, zwieńczona iglicą wieża może stanowić atrakcję tego kompleksu, ale Varso 1 i 2 zdecydowanie są „gwiazdami” tego projektu. Osiągając wysokość odpowiednio 19 i 21 pięter, obiekty te posiadają fasady z wapienia i szkła i są połączone szklaną przewiązką, symboliczną pępowiną wiążącą obydwie budowle.

Varso Place znajduje się w pobliżu warszawskiego węzła komunikacyjnego, w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych linii tramwajowych, kolejowych i autobusowych, dlatego projekt powinien przyczynić się do przywrócenia tej okolicy charakteru prężnego i innowacyjnego ośrodka biznesu i wypoczynku w sercu współczesnej stolicy. W ramach szerszej koncepcji rewitalizacji miasta, stanowiącej siłę napędową projektu, partnerzy inwestycyjni uwzględnili finansowanie powiększenia strefy komfortu i zazielenienia pejzażu okolicznych ulic, w szczególności ulicy Chmielnej, gdzie poszerzono chodniki, posadzono około 80 drzew, ustawiono donice na rośliny, ławki i stojaki rowerowe oraz nowe latarnie.

W przypadku Varso 1 i 2 oznaczało to, że w projekcie trzeba było uwzględnić zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne przestrzenie publiczne. Labirynt podziemnych korytarzy, przez które przechodzą osoby dojeżdżające do pracy i goście wskazuje na duży ruch pieszy wokół obiektu. Przyjazny dla pieszych koncept otwartej przestrzeni został rozszerzony na projekt zagospodarowania terenu działki, z "wewnętrzną ulicą" łączącą poszczególne budynki i zapewniającą pieszym swobodny dostęp. Ponadto w podziemiach znajdują się schowki na rowery i przebieralnie. Główną atrakcją przestrzenną jest plac przed wejściem, który zachęca odwiedzających aby przejść do przeszklonego, jasnego foyer.

Budynki osiągają wysokość odpowiednio 81 m i 90 m, ze szklaną przewiązką i wielopiętrowym podium sięgającym "wysokości Warszawy" (ok. 30 m), posiadającym białą kamienną fasadę. Projekt podium składa się z wielu bloków, symbolicznie zintegrowanych z pierzeją tradycyjnej zabudowy miejskiej. Bloki podium zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do XIX-wiecznej zabudowy tej okolicy i nawiązywały do przedwojennej elegancji miasta. Te najniżej usytuowane piętra są wymiarowo zbliżone do innych budynków przy ulicy Chmielnej, a jasna kamienna okładzina oddaje hołd nielicznym zabytkowym budynkom, które nadal tu stoją.

Publicznie dostępny parter zawiera ciąg wewnętrznych dziedzińców, które są przykryte spektakularnym systemem łączącym szklaną fasadę z dachem/świetlikiem, pozwalającym światłu i przestrzeni przenikać wgłąb dziedzińców.

HRA współpracowała z firmą Reynaers Aluminium, jako innowatorami zrównoważonych rozwiązań, aby zrealizować zarówno część projektu dotyczącą strefy komfortu, jak i wypracować estetyczną integrację. Dla kontrastu z obłożoną kamieniem fasadą podium, wyższe części budynku są pokryte przykuwającą uwagę szklaną ścianą osłonową, wizualnie dopasowaną do sąsiedniego wieżowca. Ten element fasady został opracowany z wykorzystaniem rozwiązania pn. Concept Wall 50 firmy Reynaers Aluminium, systemu strukturalnie przeszklonej fasady i dachu, który wykorzystuje innowacyjne mocowanie w postaci zacisków i płytek dociskowych w celu rozłożenia ciężaru i podparcia ściany osłonowej w dwóch płaszczyznach. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na zachowanie nowoczesnego i opływowego wyglądu budynków poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania grubych i ciężkich szyb oraz zintegrowanie i ukrycie elementów konstrukcyjnych.

Jednocześnie powstaje dynamiczny efekt światłocienia na fasadzie, który kontrastuje z kamienną okładziną na dole. Fasada zapewnia poczucie prywatności użytkownikom i sąsiadom Varso Place dzięki przyjęciu transparentności jako elementu konstrukcyjnego. Wewnątrz, obfite naturalne światło zalewa przestrzeń, potęgując jakość budynku oraz poprawiając zdrowie i komfort mieszkańców.

Paweł Adamiak, architekt i kierownik projektu w HRA, wyjaśnia koncepcję tego systemu w kategoriach logistycznych:

Fasady wysokich, całkowicie przeszklonych części Varso 1 i Varso 2 oraz podium znacznie się różnią. Niemniej jednak, chcieliśmy zastosować wszędzie ten sam system. Zależało nam na estetycznej spójności, a dokładniej na tej samej szerokości widocznego profilu. W systemach ścian osłonowych profile mają dużą głębokość montażu, a jednocześnie są stosunkowo wąskie od frontu fasady. W przypadku systemów okiennych jest odwrotnie - szerokość widocznych profili jest większa niż głębokość montażu. Widoczne linie otwieranych i stałych elementów są wszędzie takie same i mają tylko 50 mm szerokości, co oznacza więcej światła wewnątrz. System fasadowy w porównaniu z okiennym jest bardziej architektoniczny, strukturalny.

Poza estetyczną swobodą twórczą, którą daje to rozwiązanie, CW 50 optymalizuje również wydajność energetyczną poprzez regulację termiczną. Rozwiązanie to zostało również połączone z technologią Masterline 8 firmy Reynaers Aluminium, aby zawrzeć w projekcie funkcje izolacji i wentylacji, maksymalizując szczelność powietrzną/wodną/wiatrową oraz zapewniając mniejsze straty energii w całym okresie eksploatacji budynków. Zastosowanie tych niestandardowych rozwiązań wymagało znaczących udoskonaleń. Adamiak objaśnia to wyzwanie:

“Zastosowanie elementów ścian osłonowych, w których system okienny byłby wyborem standardowym, wymusiło konieczność zaprojektowania i przetestowania indywidualnych rozwiązań. Wyzwaniem było m.in. utrzymanie izolacji termicznej w przypadku zwężonych rygli i wewnętrznego niestandardowego słupka w przeszklonych narożnikach podium. Wszystkie systemy zostały indywidualnie przetestowane przez ITB we współpracy z dostawcą.”

Kiedy zrównoważony rozwój staje się nieodłącznym elementem projektu, budynki są w stanie pełnić rolę swego rodzaju "żywego" organizmu, jeśli chodzi o sposób, w jaki przystosowują się do potrzeb swoich mieszkańców i współgrają z otaczającym je miastem i krajobrazem. Zielone tarasy na dachach całego obiektu jeszcze bardziej poprawiają poczucie komfortu wśród mieszkańców.

Całej koncepcji Varso Place przyświeca idea zapewnienia poczucia komfortu, a więc zdrowie i komfort użytkowników są tu zasadami nadrzędnymi. Łącząc najnowocześniejszą technologię z innowacyjnym wzornictwem, HRA zapewniła Varso 1 i 2 wysokie oceny we wszystkich metrykach bezpieczeństwa, energii i komfortu, które przełożyły się na uzyskanie przez projekt najwyższego poziomu certyfikatów BREEAM i WELL. Jednocześnie budynki zapewniają wizualne i funkcjonalne powiązania zarówno z dzielnicą, w której się znajdują, jak i z bardziej efektownym sąsiedztwem, pozwalając wieżowcowi błyszczeć jak latarni morskiej przyciągającej wzrok i uwagę do tego obszaru, jednocześnie uzupełniając, wzmacniając i sadowiąc projekt na wysoce funkcjonalnych i budzących szacunek historycznych podwalinach.