DESIGN TRANSFORMED

DESIGN TRANSFORMED

Dzisiejsza innowacja jest jutrzejszą koniecznością. Innowacyjne technologie projektowe i narzędzia w architekturze rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Jak technologia wpłwa na pracę w praktyce i na relacje pomiędzy klientami? Jak będzie kształtować przyszłość projektowania architektury?

Sto lat temu telefon mógł się wydawać onieśmielającym wynalazkiem. W 2018 roku telefony komórkowe są czymś oczywistym, a my jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z interaktywnych cyfrowych aplikacji w każdej sferze naszego życia, zaczynając od zamawiania jedzenia, przez przelewy bankowe, po wideo-rozmowy z naszymi bliskimi.

Kiedy przemysł zaczyna już wykorzystywać innowacje, sposób jego funkcjonowania może się drastycznie zmienić. Technologia modyfikuje nie tylko to, jak profesjonaliści robią pewne rzeczy, ale również to, co ogóle robią. Innowacje otwierają nowe możliwości, a to co wcześniej było nie do pomyślenia teraz staje się rzeczywistością.

Rysowanie ołówkiem po papierze prawdopodobnie nigdy nie zostanie całkowicie zastąpione przez inne metody, jednak wspomagane komputerowo projektowanie jest już obecnie standardową częścią pracy wielu architektów. Upowszechnianie się Building Information Modelling (BIM) jest częścią tej ewolucji, a wprowadzenie wirtualnej rzeczywistości (VR) posuwa nas jeszcze krok dalej.

 

Technologiczna oś czasu

Adaptując innowacje

Kiedy patrzymy na to, jak bardzo rozwój technologii zmienił praktykę architektoniczną w ciągu ostatnich kilku dekad, przede wszystkim dostrzegamy projektowanie wspomagane komputerowo (CAD, Computer Aided Design). CAD zastąpił deskę kreślarską i pozwolił architektom tworzyć przy użyciu komputerów precyzyjne wizualizacje 2D i modele 3D. To umożliwiło tworzenie koncepcji architektonicznych i modyfikowanie projektów z większą łatwością i efektywnością niż kiedykolwiek do tej pory.

 

DESIGN TRANSFORMED

Ankieta przeprowadzona przez Reynaers Aluminium wśród stu architektów w Wielkiej Brytanii.

Koncepcja technologii BIM pojawiła się w późnych latach 60. Jednak dużo czasu zajęło jej udoskonalenie i rozpowszechnienie; w praktyce jest wykorzystywana mniej więcej od dekady. Przynajmniej w teorii, BIM pozwala całemu zespołowi pracę z poziomu wirtualnego modelu budynku, testowanie zmian i innowacji i decydowanie o tym, jakie podejście będzie realizowane.

BIM jest przykładem tego, jak technologia może się adaptować. Zostało stworzone po to, żeby wspomóc współpracę pomiędzy zespołami uczestniczącymi w projektowaniu, ale też po to, żeby lepiej przybliżyć inwestorowi to, jak budynek będzie wyglądał w przyszłości.

Przemysł już w tej chwili patrzy poza możliwości, które daje BIM. Szuka się sposobów na taką prezentację modelu, która pokaże, jak ukończony budynek będzie rzeczywiście wyglądał i jak będzie odbierany.

Przekraczając ograniczenia

Wirtualna rzeczywistośc (VR) jest jedną z najświeższych innowacji, które pojawiły się na scenie i które mogą pomóc architektom w radzeniu sobie ze stojącymi przed nimi wyzwaniami. Technologia jest na wczesnych etapach rozwoju - zarówno jako sposób na dalsze przekształcanie procesu projektowania architektonicznego, jak i metoda umożliwiająca inwestorom i całym zespołom doświadczanie budynku w momencie, gdy nie został nawet jeszcze ukończony jego projekt. 

 

“Wirtualna rzeczywistość pozwoli doświadczyć wizyty w budynku, zanim jeszcze zaczną się prace na placu budowy. Przeprowadzi przyszłych użytkowników przez wnętrza, co pozwoli rozwiązać odwieczny problem pod tytułem "Nie sądziłem, że to będzie tak wyglądać".”

Wirtualna rzeczywistość będzie także, bez wątpliwości, ostatecznie wykorzystana przez architektów na sposoby, których jeszcze sobie w tej chwili nie wyobrażamy, tak jak działo się to w przeszłości z innymi innowacjami. Wykorzystując ten trend, Reynaers stworzył w swojej głównej siedzibie w Belgii pokój rzeczywistości wirtualnej AVALON. AVALON zamienia koncepcje architektoniczne w realistyczne modele 3D, które służą do badania zagadnień technicznych i wariantów projektowych. To korzyści nie tylko dla firm, które chcą zwrócić na siebie uwagę klientów za pomocą technologicznie zaawansowanych usług. Jest praktycznym rozwiązaniem, które wykorzystuje serie złożonych plików, żeby stworzyć całościową, wielopoziomową wizję projektu. Pozwala na rewolucyjne zmiany na etapie projektowania i pomaga unikać błędów i zbędnych kosztów, wynikających z pomyłek.

Uwolniony design

W budownictwie stale pojawiają się innowacje, zmieniające zarówno sposób projektowania budynków, jak i ich konstruowania. 

Nowoczesna technologia pozwala architektom na projektowanie budynków bez obowiązujących wcześniej ograniczeń. Wykorzystanie komputerów umożliwia tworzenie bardziej zakrzywionych linii, ekspresyjnych i nieregularnych form. Nowatorskie budynki, takie jak zaprojektowane przez nieżyjącą już Zahę Hadid, staną się bardziej powszechne i pojawią się również w budownictwie mieszkaniowym.

W miarę jak architektura staje się bardziej złożona, innowacyjna i przybiera mniej tradycyjne formy, będzie rosła potrzeba prezentowania tego jasno klientom, planistom i przyszłym użytkownikom.

Więcej informacji o AVALONIE znajdziesz tutaj Reynaers.pl/Avalon