Certyfikat Cradle to Cradle

Standard certyfikacji produktów Cradle to Cradle jest wieloaspektową, stale udoskonalaną metodologią, która służy do oceny produktów w pięciu kategoriach związanych ze zdrowiem ludzi i dobrem środowiska naturalnego. Standard został opracowany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Certyfikaty są przyznawane na pięciu poziomach (Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum) i mają skłaniać producentów do dalszego optymalizowania każdej cechy produktu. Głównym celem jest zachęcanie do innowacyjności i takiego projektowania produktów, żeby efektywnie i pozytywnie wpływały na ludzi i środowisko.

Wiele systemów certyfikacji odnosi się tylko do jednego aspektu produktu albo procesu produkcyjnego, standard Cradle to Cradle bierze pod uwagę aż pięć jakościowych kategorii, związanych ze zdrowiem ludzi i wpływem na środowisko naturalne:

  • Zdrowy materiał: Produkty są wykonane z materiałów, które są bezpieczne i zdrowe dla ludzi i środowiska
  • Ponowne wykorzystanie materiałów: Produkty są tak zaprojektowane, żeby wszystkie komponenty można było bezpiecznie użyć ponownie
  • Odnawialne źródła energii i emisja dwutlenku węgla: Produkty są wytwarzane z użyciem odnawialnej, niepowodującej zanieczyszczeń energii
  • Zarządzanie gospodarką wodną: Produkty są produkowane tak, by chronić i wzbogacać zasoby wodne
  • Odpowiedzialność społeczna: Produkty powstają z zachowaniem społecznej i środowiskowej sprawiedliwości

Produkty Reynaers Aluminium z certyfikatem Cradle to Cradle (Bronze):

  • Systemy drzwiowe: CS 77, CS 77-AP, SL 38 we wszystkich wariantach izolacyjności termicznej
  • Systemy okienne: CS 77, CS 77-AP, CS 77-HV, SL 38 we wszystkich wariantach izolacyjności termicznej, MasterLine 8 w wariancie HI we wszystkich wariantach wzorniczych
  • Ściana osłonowa: CW 50-HI.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o standardzie Cradle to Cradle, odwiedź stronę Cradle to Cradle Innovation Institute.