Aluminium niskoemisyjne. Nasze zobowiązanie

Do produkcji aluminium bezwzględnie potrzebna jest energia elektryczna. Mamy jednak wpływ na ślad węglowy naszych produktów, bo możemy wybierać źródło energii. Dlatego też porozumieliśmy się z naszymi dostawcami. Nie chcemy już kupować aluminium produkowanego przy udziale źródeł energii zanieczyszczających środowisko, takich jak węgiel. Preferujemy pewne i zrównoważone źródła energii elektrycznej.

Przemysł aluminiowy jest niezmiennie ukierunkowany na minimalizowanie śladu węglowego produkcji aluminium. Duża część tego śladu węglowego jest związana z zapotrzebowaniem na energię elektryczną używaną w procesie produkcji. Globalnie, ślad węglowy aluminium wynosi ponad 10 kg CO2 / kg aluminium (nawet do 20 kg CO2 / kg aluminium). Dla aluminium wykorzystywanego obecnie w Europie jest to średnio 8,6 kg CO2 / kg aluminium. Za większość emisji dwutlenku węgla odpowiada źródło energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu "zielonej energii", ślad węglowy można zmniejszyć do 4 kg. To właśnie nazywamy "aluminium niskoemisyjnym". Większość produkowanego obecnie niskoemisyjnego aluminium jest wytwarzana przy wykorzystaniu energii elektrycznej z elektrowni wodnych.

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na tonę aluminium

Do przetwarzania tlenku glinu na aluminium pierwotne wykorzystywany jest proces elektrolityczny Halla-Héroult'a, dla którego nie ma obecnie żadnej realnej alternatywy. Jednakże w ciągu ponad 110-letniej historii przetwarzania aluminium czynione były nieustanne postępy w zakresie redukcji zużycia energii elektrycznej. Przez ostatnie dwadzieścia lat efektywność energetyczna procesu Hall-Héroult'a wzrosła o 20 procent. Optymalizacja zużycia energii w trakcie produkcji aluminium pozostaje priorytetem, ponieważ energia ma duży udział w jej kosztach.

Wprowadzane innowacje prowadzą do zmniejszenia emisji CO2

Innowacje gwarantują, że wpływ na środowisku można stale zmniejszać. Różne firmy produkcyjne na całym świecie pracują nad nowymi, przełomowymi technikami mającymi na celu dalsze ograniczanie emisji CO2 przy produkcji aluminium. Jedną z takich technik jest zastąpienie materiałem ceramicznym anod węglowych stosowanych w procesie elektrolitycznym. Emitowany jest wtedy wyłącznie tlen. W przypadku zastosowania tej techniki w połączeniu z neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla energią elektryczną, można zmniejszyć bezpośrednią emisję dwutlenku węgla niemalże do zera. Takie innowacje są przedmiotem badań na całym świecie, prowadzonych w ścisłej współpracy z uczelniami i stowarzyszeniami.

Reynaers Aluminium jest aktywnym członkiem organizacji European Aluminium. Organizacja ta jest mocno zaangażowana w ograniczanie szkodliwego oddziaływania w produkcji aluminium. Opublikowana została jej wizja 2050 zawierająca konkretne cele.

Nacisk na zrównoważone aluminium

W niedalekiej przyszłości nastąpi dalsza poprawa efektywności energetycznej procesu produkcji aluminium. Czekamy na to z niecierpliwością, ponieważ pozwoli nam to jeszcze mocniej wpływać na zamknięcie obiegu aluminium. Zdecydowanie angażujemy się na rzecz zrównoważonego aluminium.

Oznacza to inwestycje w:

  • Aluminium niskoemisyjne
  • Recykling aluminium
  • Przyszłe udoskonalenia mające na celu zmniejszenie śladu węglowego

Zapewni to możliwość korzystania ze zrównoważonego aluminium dla obecnych i przyszłych pokoleń.