POSTĘP W ZAKRESIE KOMFORTU

POSTĘP W ZAKRESIE KOMFORTU

CHOĆ NIEWIELU ARCHITEKTÓW POWIEDZIAŁOBY, ŻE GŁÓWNYM CELEM ICH PRACY JEST ZAPEWNIANIE KOMFORTU, TO WŁAŚNIE DO TEGO SPROWADZA SIĘ ARCHITEKTURA. NA SZCZĘŚCIE WIELU LUDZI POSTRZEGA BUDYNKI JAKO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO BEZPIECZNY DACH NAD GŁOWĄ I ROZUMIE, ŻE ISTOTĄ ARCHITEKTURY JEST OFEROWANIE KOMFORTOWEGO SCHRONIENIA PRZED ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM: WIATREM, WODĄ, GORĄCEM I ZIMNEM. CO WIĘCEJ, TAKIE POJMOWANIE ARCHITEKTURY JEDNOZNACZNIE ŁĄCZY SIĘ Z PRAGNIENIEM DODATKOWEGO KOMFORTU. ZMIANY

Szybkość, z jaką zmienia się architektura, widoczna jest nie tylko w szybko następujących po sobie przemianach stylistycznych. Przyglądając się architekturze z lat 60-tych lub 80-tych ubiegłego wieku, nietrudno jest zauważyć, jak bardzo różni się ona od współczesnej. Szybkie tempo zmian dostrzegalne jest również w ogromnym postępie, jaki miał miejsce w zakresie komfortu budynków. Tutaj także na przestrzeni ostatniego stulecia dokonują się niezliczone zmiany, a olbrzymie innowacje zostają wprowadzone w czasie dziesięciolecia. Jak dawno temu normą było posiadanie okien z pojedynczym przeszkleniem? Podwójne szklenie zyskało popularność dopiero w wyniku kryzysu naftowego i wzrostu cen paliw kopalnianych na początku lat 70-tych. Jeszcze bardziej aktualny charakter ma stopniowy wzrost popularności potrójnego szklenia.

“DOPIERO W WYNIKU KRYZYSU NAFTOWEGO I WZROSTU CEN PALIW KOPALNIANYCH NA POCZĄTKU LAT 70-TYCH PODWÓJNE SZKLENIE ZACZĘŁO ZYSKIWAĆ SOBIE POPULARNOŚĆ”

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Wzrost kosztów energii i rosnąca świadomość w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju przyczyniły się do zwrócenia większej uwagi na energetyczne właściwości użytkowanych budynków. Coraz bardziej surowe standardy właściwości energetycznych, stanowią pośrednio ważną siłę napędową podnoszenia poziomu komfortu budynków. Michel van Put, kierownik ds. produktu z Reynaers Aluminium, zgadza się z tym, że komfort często osiągany jest w wyniku wprowadzania innowacji technicznych, ukierunkowanych na efektywne wykorzystywanie energii: „W zakresie izolacji termicznej osiągnęliśmy wartości graniczne współczynnika U, znajdujące się na poziomie domu pasywnego, wynoszące poniżej 1,0 W/ m2k. Wysoka izolacyjność naszych systemów jest rzeczywiście bardzo ważnym aspektem, jednak istotne jest również poświęcanie uwagi wentylacji, kontroli promieniowania słonecznego i szczelności połączeń elementów budynku na przenikanie powietrza. Łącznie aspekty te umożliwiają utrzymywanie komfortu bezpośrednio za wielką przeszkloną elewacją, niezależnie od tego, czy na dworze jest mróz czy upał”.

DOSTĘP

Nadal możliwe są korzystniejsze rozwiązania pozwalające osiągnąć poprawę szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności okien oraz przesuwnych systemów okienno-drzwiowych. Komfort kojarzy się z jednej strony z dobrym samopoczuciem, z drugiej zaś z wygodą. Połączenie tych dwóch aspektów uwzględniane jest w innowacjach i ulepszeniach systemu progów okiennych i drzwiowych Reynaers, który spełnia najwyższe normy szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności, nawet gdy progi są bardzo niskie. Michel Van Put mówi: „Szkoły, szpitale i inne budynki użyteczności publicznej muszą spełniać wysokie normy w zakresie łatwej dostępności. Progi okienne i drzwiowe produkowane przez Reynaers dla różnych systemów spełniają odpowiednie normy europejskie, zgodnie z którymi dopuszczalna wysokość progów nie może przekraczać 18 milimetrów. W określonych systemach osiągnęliśmy nawet surowszą normę brytyjską, według której wysokość progów powinna wynosić maksymalnie 15 milimetrów. Stosowanie niskich progów umożliwia nam spełnianie wymogów łatwej dostępności niemalże w każdych warunkach, a w szczególności w przypadku renowacji, gdzie nie zawsze możliwa jest zmiana wysokości konstrukcji stanowiącej podłoże podłogi.”

POSTĘP W ZAKRESIE KOMFORTU

W naszym gęsto zaludnionym, zurbanizowanym świecie cisza stała się luksusem

CISZA

Wszystkie innowacje i ulepszenia wprowadzane w zakresie izolacyjności cieplnej, szczelności na przenikanie powietrza i wodoszczelności przyczyniają się również do poprawy dźwiękoszczelności. W naszym gęsto zaludnionym i ruchliwym świecie cisza jest często niedocenianym luksusem. Zmniejszenie hałasu w naszym otoczeniu powoduje znaczne podniesienie poziomu komfortu. Dzięki swojej wysokiej szczelności na infiltrację powietrza systemy Reynaers zapewniają silne obniżenie poziomu hałasu. Wyposażenie ich w takie elementy, jak dodatkowe uszczelki i ukryte zawiasy jeszcze bardziej poprawia ich właściwości akustyczne. Im mniej dźwięków przenika z zewnątrz, tym ważniejszą rolę odgrywają dźwięki wewnątrz budynku. W obszarze swojej własnej działalności w dziedzinie systemów elewacyjnych firma Reynaers prowadzi badania i opracowuje rozwiązania mające na celu redukcję hałasów kontaktowych, jakie mogą być wywoływane przez kontakt z elewacją czy też występować pomiędzy piętrami lub sąsiadującymi ze sobą pomieszczeniami.

Przejrzystość i wejście światła dziennego
POSTĘP W ZAKRESIE KOMFORTU

Żaluzje systemu osłon przeciwsłonecznych BS (Brise Soleil) umożliwiają prawidło-wą regulację klimatu wewnętrznego oraz zapewniają doskonały komfort wizualny

LUKSUS

Energetyczne właściwości użytkowe stanowią siłę napędową komfortowych rozwiązań. Istnieje również rosnące zapotrzebowanie na komfort, który nie ma nic wspólnego z efektywnością energetyczną. Pomimo rosnących kosztów energii, w bardziej zamożnych częściach świata w ostatnich dziesięcioleciach odczuwalny był znaczny wzrost dobrobytu. Ten rosnący dobrobyt oznacza, że coraz więcej ludzi może pozwolić sobie na zapewnienie komfortu na poziomie, który przedtem byłby dla nich finansowo nieosiągalny. Coś, co wczoraj było luksusem zarezerwowanym dla nielicznych, jest dziś w zasięgu dla wielu ludzi, a jutro stanie się standardem dla każdego. Taka sytuacja miała miejsce, np. z wielkością otworów okiennych i związaną z tym, ilością światła dziennego w pomieszczeniach i ich transparentnością, czy też z instalacjami centralnego ogrzewania. Poza tym, w świecie zachodnim w okresie od 1900 do 2000 r. liczba metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej przypadająca na osobę uległa czterokrotnemu zwiększeniu, przez co pod presją znalazło się też zużycie energii. Do rozwiązań zwiększających powierzchnię mieszkaniową należą także oranżerie, ogrody zimowe i zamknięte balkony, które można znaleźć w wielu nowych inwestycjach mieszkaniowych. Tego rodzaju przestrzenie wewnętrzno-zewnętrzne są użytkowane nie tylko w lecie, lecz coraz częściej także i w innych porach roku. Zwykle nie posiadają one kompletnych instalacji grzewczych i systemów chłodzenia (i nie są izolowane w taki sam sposób, jak pozostała część obiektu mieszkaniowego). Dostępna technologia Reynaers umożliwia zwiększenie odporności na działanie wiatru i wodoszczelności takich pomieszczeń w stopniu pozwalającym na użytkowanie ich prawie przez cały rok. Ostatnim aspektem komfortu zapewnianego przez systemy Reynaers, oprócz tego, że są przyjazne w konserwacji, jest łatwość ich eksploatacji. Działanie wszystkich naszych systemów spełnia najsurowsze normy, co oznacza, że do ich obsługi nie jest potrzebna siła fizyczna. Wymagając tak niewiele wysiłku, nadają się one dla wszystkich użytkowników – od osób starszych po osoby w bardzo młodym wieku. Dla osób, które wolą w ogóle nie używać siły fizycznej dostępne są drzwi przesuwne wykonane w systemach CP 155 iCP 50, wyposażone w silniki, które umożliwiają obsługę drzwi poprzez naciśnięcie przycisku.