Oddziaływanie aluminium na środowisko naturalne

Kluczowym związkiem chemicznym wykorzystywanym do produkcji aluminium jest tlenek glinu. Do przetwarzania tlenku glinu na aluminium pierwotne wykorzystywany jest proces elektrolityczny Halla-Héroult'a, który oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne. Na szczęście, to oddziaływanie na środowisko może być równoważone poprzez recykling aluminium oraz wysoką efektywność energetyczną podczas długiego okresu użytkowania aluminiowych okien i drzwi.

Tlenek glinu występuje w rudzie boksytu. Jest ona spotykana w różnych regionach tropikalnych i subtropikalnych. Pozyskuje się ją w kopalniach odkrywkowych, z powierzchniowych warstw ziemi. Kolejnym etapem produkcji aluminium jest uzyskanie czystego tlenku glinu z boksytu. Stopienie tlenku glinu uwalnia czyste aluminium, które jest następnie odlewane do wlewnic. W rezultacie uzyskujemy "aluminium pierwotne".

Zmniejszanie śladu węglowego

Przemysł aluminiowy jest niezmiennie ukierunkowany na zmniejszenie śladu węglowego produkcji aluminium. Duża część tego śladu węglowego jest związana z zapotrzebowaniem na energię elektryczną do procesu produkcji. To zapotrzebowanie jest jednorazową "inwestycją" w produkcję aluminium: energia elektryczna jest od tego momentu "zawarta" w materiale. Aluminium wykorzystywane obecnie w Europie generuje średnio 8,6 kg CO2 / kg aluminium. Dzięki zastosowaniu "zielonej" energii elektrycznej, ślad węglowy można zmniejszyć do 4 kg. Dzięki temu możemy mówić o "niskoemisyjnym aluminium pierwotnym". Większość produkowanego obecnie niskoemisyjnego aluminium jest wytwarzana przy wykorzystaniu energii elektrycznej z elektrowni wodnych. Innowacje zapewniają, że wpływ na środowisko może zostać jeszcze bardziej zmniejszony. Różne firmy produkcyjne na całym świecie pracują nad nowymi, przełomowymi technikami mającymi na celu dalsze ograniczanie emisji CO2 przy produkcji aluminium.

Recykling bez końca

Aluminium to mocny, lekki i niezwykle trwały materiał. I w 100% podlega recyklingowi. W przeciwieństwie do wielu innych materiałów, aluminium nie traci swoich właściwości w procesie recyklingu. Oznacza to, że można go przetwarzać w nieskończoność bez utraty jakości. Ponadto, tylko 5% energii jest potrzebne do ponownego przetworzenia: unika się 8 ton CO2 na kg w każdym cyklu recyklingu. Jedynym ograniczeniem jest dziś dostępność złomu. Ze względu na długi cykl użytkowania aluminium w wielu jego zastosowaniach, dostępny złom aluminiowy pokrywa obecnie tylko 40% światowego zapotrzebowania. Ten odsetek na pewno wzrośnie m.in. dzięki renowacji budynków w skali ogólnoświatowej. Zwiększenie stopnia odzysku nie będzie mieć jednak globalnego wpływu na środowisko, ponieważ cały dostępny złom aluminiowy jest poddawany recyklingowi.

Długi cykl użytkowania okien i drzwi aluminiowych

Aluminium jest niezwykle wytrzymałe. Nie jest wrażliwe na działanie promieni UV ani na wilgoć, nie koroduje i nie gnije. Są to główne powody, dla których materiał ten jest stosowany w budynkach przez bardzo długi czas. Cykl użytkowania okien i drzwi aluminiowych wynosi średnio ponad 40 lat, ale okresy użytkowania przekraczające 60 lat nie należą do wyjątków.

Podczas tych długich okresów użytkowania, nasze rozwiązania przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Dzięki ciągłym badaniom i nacisku na rozwój produktów powstają energooszczędne rozwiązania, które mogą być stosowane w energooszczędnych, a nawet pasywnych budynkach. Nasze systemy mają doskonałe właściwości izolacyjne i użytkowe i  pozwalają zmniejszać oddziaływanie na środowisko naturalne nowych i istniejących już budynków. Dzięki dużej stabilności ram aluminiowych, okna o dużej powierzchni umożliwiają pozyskiwanie znacznej ilości energii słonecznej, co przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na oświetlenie i ogrzewanie, oraz gwarantują poczucie komfortu wewnątrz budynków. I wreszcie, co nie mniej ważne, niskie wymagania w zakresie konserwacji okien i drzwi aluminiowych pozwalają uniknąć dodatkowego oddziaływania na środowisko podczas ich pielęgnacji.

Nasze zaangażowanie

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne jest priorytetem firmy Reynaers Aluminium. Zaangażowaliśmy się zdecydowanie w działania na rzecz zrównoważonego aluminium, a nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby pozwalały uzyskiwać oszczędność energii podczas ich użytkowania.

Oznacza to inwestycje w:

  • Rozwiązania energooszczędne
  • Trwałe rozwiązania o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji
  • Stosowanie aluminium nisko-emisyjnego
  • Recykling aluminium po zakończeniu okresu użytkowania
  • Przyszłe udoskonalenia mające na celu zmniejszenie śladu węglowego aluminium

To nasze zaangażowanie na rzecz bardziej ekologicznego świata dla nas samych i dla przyszłych pokoleń.

Firma Reynaers Aluminium jest aktywnym członkiem European Aluminium. Organizacja ta mocno angażuje się w ograniczanie szkodliwego oddziaływania. Opublikowana została jej wizja 2050 zawierająca konkretne cele na nadchodzące dekady.