SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Reynaers Aluminium stawia sobie za cel podejmowanie działań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem w zakresie energii, bezpieczeństwa, transportu i mobilności, a także wykorzystywanych materiałów. Te zagadnienia brane są pod uwagę przy podejmowaniu wszystkich decyzji w naszym przedsiębiorstwie.

Skupiamy się na tych zagadnieniach, ponieważ są to istotne obszary, w które możemy wnieść znaczący wkład jako firma. Są one ściśle związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju opracowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dlatego mamy pewność, że mamy swój udział w rozwiązaniu najistotniejszych problemów naszych czasów.