Innowacyjna technologia BIM - modelowanie informacji o budynku

2403

REYNAERS wprowadza bibliotekę BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) do AUTODESK® REVIT.

Reynaers mając na celu wsparcie architektów przy tworzeniu i modernizowaniu budynków, a także ułatwienie współpracy międzybranżowej prezentuje wersje rozwiązań swoich systemów do zastosowania w koncepcji Modelowania Informacji o Budynku (BIM).

W listopadzie ubiegłego roku – Reynaers Aluminium wiodący dostawca wysokiej jakości innowacyjnych systemów aluminiowych zaprezentował swoje rozwiązanie mające na celu zoptymalizowanie współpracy pomiędzy różnymi zespołami zaangażowanymi w proces projektowania budynku. Wspólnie z Autodesk® Revit, zgodnie z bibliotekami Modelowania Informacji o Budynku (BIM), Reynaers umożliwił zespołom projektowym i ich partnerom na tworzenie cyfrowych danych uwzględniając biblioteki Reynaers w procesie projektowania oraz lepsze komunikowanie się w ramach zespołów projektowych przy jednoczesnym podkreśleniu ich zdolności twórczej.

Reynaers, jako firma innowacyjna konsekwentnie inwestuje w rozwój twórczych systemów i rozwiązań, będących odpowiedzią na zmieniające się potrzeby i trendy w projektowaniu budynku i jego konstrukcji z uwzględnieniem najbardziej rygorystycznych norm budowlanych.
Produkty Reynaers od wielu lat cieszą się reputacją nie tylko jako niezawodne i innowacyjne technicznie rozwiązania, ale także jako wymagane rozwiązania optymalne. Śmiałe przedsięwzięcie, jakim jest rozwój bibliotek BIM to kolejny krok umożliwiający różnym partnerem wspólną i bardziej efektywną współpracę przy projektowaniu budynku. Biblioteki BIM obejmują szeroki wachlarz produktów Reynaers, takich jak: systemy okienne, drzwiowe, systemy przesuwne i harmonijkowe, uzupełnianie w kolejnych etapach. W sumie dostępnych jest ponad 130 modeli dla następujących systemów Reynaers: ES 50, CS 59, CS 68, CS 77, CS 86 -HI, CS 104 i CP 130.

Stosowane są do różnych typów budynku, okien i drzwi w różnych krajach. Biblioteki BIM Reynaers zostały zaprojektowane dla 3 dominujących typów konstruowania połączeń budowlanych w formacie Autodesk® Revit. W dużej mierze pokrywa to zakres najważniejszych połączeń budowlanych w różnych krajach europejskich. Trzy typy połączenia z budynkiem (A - B - C *) są opisane zgodnie z rozmieszczeniem elementów otwieranych do wewnątrz/na zewnątrz:

 • Typ A: otwierane na zewnątrz > otwierane do wewnątrz
 • Typ B w typie: Otwierane na zewnątrz < otwierane do wewnątrz
 • Typ C w typie: Otwierane na zewnątrz=+/-otwierane do wewnątrz

* oznaczenia typów A, B i C można znaleźć na następujących stronach internetowych www.Reynaers.com: typ A – strona dedykowana Holandii, typ B – strona dedykowana Belgii i typ C strona dedykowana Wielkiej Brytanii.

Biblioteki BIM mogą być pobrane z ekstranetu, który jest dostępny poprzez autoryzowaną strefę Reynaers dla Profesjonalistów bez ponoszenia kosztu i w dogodnym spakowanym formacie (Zip). Obejmują one wszystkie dostępne konfiguracje systemów. Dostępne Biblioteki zawierają  następujące konfiguracje:

 • Windows: okna otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, pojedyncze lub dwuskrzydłowe
 • Windows: okna/drzwi: otwierane do wewnątrz, pojedyncze lub 2-skrzydłowe
 • Drzwi ze szczotką lub dolnym profilem T: otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, pojedyncze lub dwuskrzydłowe
 • Drzwi przesuwne: 2 prowadnice i 2 skrzydła

W najbliższym czasie Reynaers planuje dodanie do biblioteki niżej wymienione systemy:

 • okienne stałe
 • drzwi z naświetlem
 • CP 130: 2-prowadnice 3 i 4 skrzydła, etc
 • CS 38-SL
 • Hi-Finity

 

Zastosowanie Autodesk® Revit

Wprowadzenie na rynek przez Reynaers biblioteki BIM znacząco przyczyni się do rozwoju jego partnerów i klientów na świecie. Biblioteki BIM Reynaers zostały zaprojektowane w programie Autodesk ® Revit; jednym z powszechnie używanych programów do projektowania budynków na świecie.

BIM to koncepcja mocno zakorzeniona w praktyce w Anglii i Holandii. Z wielkim entuzjazmem została zaakceptowana na rynku belgijskim. Zgodnie z McGraw-Hill Construction’s Smart Market Report on the Business Value of BIM, przeprowadzone badania w Ameryce Północnej wskazują, że 75% architektów, 67% inżynierów i 65% przedsiębiorców jest przekonanych, że BIM jest niezbędnym narzędziem dla ich biznesów. Międzynarodowe środowisko architektów uważa, że koncepcja BIM stanie się światowym narzędziem projektowym w najbliższej przyszłości.

Erik Rasker, Dyrektor Techniczny Reynaers Aluminium, wyjaśnia jak szeroki zakres projektowania i dokumentacji ta koncepcja zawiera i odpowiada na potrzeby dotyczące współpracy, interakcji wszystkich uczestników procesu budowlanego. Wyjaśnia również jak doskonale wykorzystał tę niszę Reynaers wprowadzając na rynek swoje biblioteki BIM. „Jesteśmy przekonani, że łatwość w obsłudze procesu projektowania i jego wszechstronnej natury będzie ekscytować użytkowników i zachęcać ich do testowania nowych wariantów w projekcie i nowych schematów współpracy. BIM umożliwia opracowywanie projektów w otwartym środowisku, które pozwala na integrację wszystkich zaangażowanych stron i ich wyjątkowy wkład w pracę nad projektem, "mówi Eric Rasker.

Więcej informacji:

O Bibliotekach BIM

Biblioteki BIM zostały zaprojektowane tak, by dostarczyć metodologię i proces generowania informacji stosownych do projektowania, konstruowania, zarządzania budynkiem w całym procesie użytkowania. Proces ten obejmuje etapy począwszy od koncepcji, projektowania, wizualizacji, analizy, symulacji, dokumentacji, budynku aż do zarządzania budynkiem po jego ukończeniu. Proces BIM proponuje wyczerpujące portfolio rozwiązań odpowiednich do projektu, wizualizację, symulację, i współpracę w ramach zespołów projektowych. Może również pomóc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących projektów zrównoważonych poprzez analizowanie zużycia energii i kosztów. Model BIM łączy wielomateriałowy model fizyczny z modelem analitycznym. Ważne jest również to, że model proponuje wszystkim uczestnikom procesu (właścicielom, architektom, projektantom, inżynierom, firmom budowlanym, itd.) wizualny dostęp do takich samych danych projektowych. BIM ułatwia konstruktorom, projektantom i inżynierom instalacji technicznych (mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych) zwiększenie konkurencyjności poprzez analizowanie i optymalizację  instalacji w widocznym modelu 3D budynku. 

Więcej informacji

Przeglądaj archiwum wiadomości
WYDARZENIA20-10-2021

Nowe, inspiracyjne miejsce dla Inwestorów i Architektów na mapie Śląska

PRODUKTY11-10-2021

Testy kuloodporności

WYDARZENIA08-09-2021

Reynaers Aluminium partnerem konferencji “Wyzwania Klimatyczne” organizowanej przez eduArch