Badania AWW

Jednymi z podstawowych parametrów, jakie wpływają na jakość systemu, są odporność na wiatr, wodę oraz infiltrację powietrza. Są to właściwości, które definiują przydatność stosowania danego systemu w różnych warunkach atmosferycznych i są kluczowe dla normalnego użytkowania.

Badania sprawdzające te parametry nazywane są często AWW (od angielskiego Air, Wind, Water – powietrze, wiatr, woda) i występują razem ze względu na fakt, iż wykonywane są na tym samym stanowisku pomiarowym. W przypadku systemów firmy Reynaers Aluminium są to centra badawcze w Duffel (na zdjęciu powyżej komora testowa o wysokości 15 m) oraz w Piasecznie – wszystkie produkty są poddawane testom wewnętrznym, a następnie certyfikowane w niezależnych instytutach.

Komora badawcza AWW w oddziale Reynaers Aluminium w Piasecznie o wysokości 7 m. Były tu m.in. przeprowadzane testy AWW rozwiązań projektowych, m.in. fasady Warsaw Unit (Warszawa, inwestor Ghelamco) i West Station (Warszawa, HB Reavis).

Certyfikaty i KOT

Pierwszym kryterium wyboru systemu stolarki zawsze powinny być certyfikaty dla danego produktu. Są one wydawane przez niezależne instytuty, po przeprowadzeniu badań zgodnych z międzynarodową normą ISO bądź jej krajowym odpowiednikiem. Gdy norma nie obejmuje typu wyrobu, wyznacznikiem staje się Krajowa Ocena Techniczna, wydawana dla każdego wyrobu budowlanego – zastąpiła ona wydawaną do 2016 roku Aprobatę Techniczną. Może być ona opublikowana wyłącznie przez instytuty wytypowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Szczelność konstrukcji

Na wynik badania mają wpływ dwa czynniki: prewencja oraz ewakuacja wody. Prewencją nazywamy system uszczelnień, na który składają się: geometria profili oraz uszczelki:

 

  • uszczelka centralna jako główna bariera blokująca transfer wody i powietrza między wnętrzem a zewnętrzem budynku
  • tzw. uszczelki akustyczne, które poza swoją podstawową funkcją również stanowią linię obrony przed penetracją z zewnątrz.

Tak jak w przypadku wszystkich innych parametrów, kluczowa dla pozytywnego zaliczenia testu jest jakość montażu – uszczelki gumowe należy zawsze montować z naddatkiem, aby uniknąć rozszczelnienia konstrukcji przy niskich temperaturach (w wyniku skurczu termicznego materiału). Istotne jest również upewnienie się, że wszystkie uszczelki są ciągłe nie tylko wzdłuż profili, ale również w rogach. Firma Reynaers Aluminium dla wszystkich systemów oferuje prefabrykowane narożniki, które do minimum redukują ryzyko wystąpienia przecieku.

Przemyślany drenaż

W przypadku testu odporności na wodę istotna jest również skuteczna jej ewakuacja. Kiedy deszcz w połączeniu z silnym wiatrem pokonują kolejne linie obrony, woda, która dostała się do wnętrza konstrukcji, musi zostać z niej usunięta. To główny cel istnienia drenażu – specjalnego systemu otworowania, który wpuszcza wodę do wnętrza profilu i pozwala wypłynąć jej na zewnątrz budynku.

Podczas wyboru systemu aluminiowego należy zwrócić uwagę na to, jaką klasę spełnia dany system zgodnie z normami ISO 12207, 12208 oraz ISO 12210.