Skip to main content

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie („Polityka”) wyjaśnia, w jakich okolicznościach oraz dlaczego firma Reynaers Aluminium NV („my”, „nas/nam/nami”, „nasz/nasza/nasze”) stosuje pliki cookie oraz tego rodzaju technologie podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej www.reynaers.pl.

Możemy okresowo dokonywać zmian niniejszej Polityki wedle naszego uznania. W takim przypadku udostępnimy Ci jej zaktualizowaną wersję za pośrednictwem naszej strony internetowej i poprosimy Cię o ponowne zaakceptowanie zaktualizowanej wersji Polityki. Proszę pamiętać, że na naszej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron i usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania z zakresu prywatności, oświadczenia w sprawie prywatności ani treść odnoszącą się do tego rodzaju innych stron.

Strony internetowe zawierają fragmenty danych nazywane plikami cookie, które mogą być przechowywane w pamięci Twojej przeglądarki. Niektóre z nich są niezbędne, by strona internetowa firmy mogła działaś, inne śledzą Twoją podróż online i personalizują Twoje doświadczenia – nie tylko na stronach, ale i na innych domenach.

Informacje na temat Ciebie i Twojej aktywności pomagają stronom zapamiętywać Twoje zainteresowania, wykorzystując to na przykład do prezentowania Ci bardziej adekwatnych reklam. Większość stron proponuje Ci zaakceptowanie lub odrzucenie poszczególnych rodzajów plików cookie, by jeszcze lepiej korzystało Ci się z danej strony.

Reynaers Aluminium NV, firma o organizacji zgodnej z prawem belgijskim i działająca w oparciu o to prawo, z siedzibą przy Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel, Belgia, wpisana do rejestru spółek RPR/RPM w Antwerpii, Wydział w Antwerpii, pod numerem (VAT) (BE)0437.278.077, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, jak opisano w niniejszym dokumencie.

Jeżeli masz pytania w odniesieniu do treści niniejszej Polityki lub sposobu, w jaki Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z procedurami przedstawionymi w niniejszym dokumencie, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres privacy@reynaers.com.

Ogólnie rzecz biorąc, niezbędne pliki cookie są wykorzystywane, by strona mogła możliwie sprawnie działać. Umożliwiają Ci dostęp do całej jej zawartości, nawet do zabezpieczonych obszarów na stronie oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji bez problemów.

Tego rodzaju pliki cookie nie śledzą Twoich danych cyfrowych, lecz musisz wiedzieć, że gdy odwiedzasz stronę Reynaers Aluminium, są one zapisywane automatycznie. Umieszczając i gromadząc te pliki cookie, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zakładającym zapewnianie funkcjonalnej strony internetowej.

Analityczne pliki cookie śledzą sposób, w jaki korzystasz z danej strony internetowej. Nie są niezbędne, lecz pomagają firmom wykrywać potencjalne problemy oraz wskazują, które treści są użyteczne, a które nie. Wszystkie informacje pozostają anonimowe i są wykorzystywane do ulepszania ogólnych funkcji strony internetowej.

Analityczne pliki cookie na stronie internetowej Reynaers Aluminium zawierają także pliki cookie pochodzące z usług analitycznych zapewnianych przez strony trzecie. Gdy korzystamy z usług analitycznych świadczonych przez strony trzecie, prosimy Cię, byś zapoznał(a) się z zasadami ochrony prywatności i wykorzystywania plików cookie przez te strony, byś wiedział(a), w jaki sposób gromadzą one i wykorzystują Twoje dane osobowe. Będziemy wyłącznie umieszczać i gromadzić tego rodzaju pliki cookie za Twoją zgodą.

Te pliki cookie śledzą Twoją aktywność online, na naszej i innych stronach internetowych, by prezentować Ci reklamy idealnie dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, że pliki cookie pochodzące od stron trzecich, znajdujące się na stronie Reynaers Aluminium, mogą być udostępniane także innych firmom i reklamodawcom. Gdy udostępniamy je innym firmom i reklamodawcom, prosimy Cię, byś zapoznał się z zasadami ochrony prywatności i wykorzystywania plików cookie przez te strony, byś wiedział(a), w jaki sposób gromadzą one i wykorzystują Twoje dane osobowe. Będziemy wyłącznie umieszczać i gromadzić tego rodzaju pliki cookie za Twoją zgodą.

Na naszej stronie internetowej znajdują się różne przyciski, pozwalające Ci udostępniać nasze treści na wszystkich stronach Reynaers Aluminium na platformach mediów społecznościowych.

Jeżeli wciśniesz jeden z tych przycisków lub też będziesz wchodzić z nami w interakcję na platformach internetowych takich jak Facebook, LinkedIn, Instagram czy Pinterest, nasze pliki cookie zostaną uruchomione, by śledzić Twoją aktywność.

Musisz wiedzieć, że sieci społecznościowe rejestrują Twoją aktywność za pomocą takich plików cookie i mogą wykorzystywać te informacje do wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności poszczególnych platform, by dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzą one i wykorzystują Twoje dane osobowe.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?locale=en_US&cms_id=519522125107875&maybe_redirect_pol=false

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Musisz wiedzieć, że jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie mediów społecznościowych, akceptujesz także sposób, w jaki dostawcy mediów społecznościowych będą wykorzystywać Twoje dane osobowe zgromadzone za pomocą plików cookie i wtyczek.

Wskazując, które rodzaje plików cookie akceptujesz, a które odrzucasz, pomagasz optymalizować wygląd i sposób użytkowania naszej strony internetowej, by przeglądanie jej było możliwie optymalne. Możesz zmienić swoje preferencje oraz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. Instrukcje usuwania plików cookie są różne dla poszczególnych przeglądarek. Zapoznaj się z instrukcjami dla najpowszechniejszych przeglądarek internetowych:

Kto otrzymuje Twoje dane osobowe, jakie gromadzimy?

Dostawcy usług – Polegamy na starannie wybranych stronach trzecich, które wspierają nas w zakresie udostępniania naszej strony internetowej oraz powiązanych z nią usług. Twoje dane osobowe są przekazywane do tych dostawców usług w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów.

Gdy wykorzystujemy pliki cookie, wtyczki czy tego typu technologie od stron trzecich, Twoje dane osobowe będą udostępniane także tym stronom trzecim. By dowiedzieć się, gdzie może to mieć miejsce, zajrzyj do wyżej opisanych poszczególnych kategorii plików cookie.

Przekazywanie do państw trzecich – Twoje dane osobowe są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zastosowaliśmy wszelkie niezbędne zabezpieczenia oraz środki dodatkowe, jak wymagane przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez zawarcie niezbędnych umów w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej.

Twoje prawa

Prawo do dostępu – Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych, jakie przetwarzaliśmy w odniesieniu do Ciebie. Abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę, musisz wskazać nam dokładnie, do których danych chcesz uzyskać dostęp. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za kilka kolejnych tego rodzaju żądań. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy spełnienia żądania, które jest ewidentnie bezzasadne lub wygórowane.

Prawo do skorygowania – Masz prawo zażądać skorygowania bezpłatnie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeżeli wniesiesz żądanie skorygowania danych, musisz dołączyć do niego dowód, iż dane, których skorygowania wymagasz, są nieprawidłowe

Prawo do usunięcia – Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli (a) wycofujesz zgodę i nie pozostają jakiekolwiek podstawy prawne do przetwarzania danych; (b) prawo zobowiązuje nas do usunięcia danych; (c) z sukcesem skorzystałeś(-łaś) z prawa do sprzeciwu; (d) dane te nie są już potrzebne w odniesieniu do celów opisanych powyżej lub (e) przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem. Jednakże musisz pamiętać, iż dokonamy oceny żądania usunięcia danych pod względem:

a) Twojego przeważającego interesu lub interesu strony trzeciej, jeżeli jest to dopuszczalne pod względem prawnym;

b) obowiązków prawnych lub regulacyjnych bądź rozporządzeń rządowych lub nakazów sądowych.

Zamiast usunięcia możesz zwrócić się do nas również o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli i gdy (a) kwestionujesz rzetelność tych danych, (b) ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane te nie są już potrzebne do celów opisanych powyżej, ale potrzebujesz ich celem obrony w trakcie postępowań prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, lecz musisz wyjaśnić przyczynę takiego sprzeciwu w oparciu o poważne i zasadne powody odnoszące się do Twoich osobistych okoliczności, które uzasadniają tego rodzaju sprzeciw. Tego rodzaju wyjaśnienie nie jest konieczne, jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych – Masz prawo do zwrócenia się o wydanie kopii Twoich danych osobowych, jakie nam udostępniłeś(-łaś) cyfrowo za swoją zgodą lub na potrzeby umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody – Jeżeli wyraziłeś(-łaś) wcześniej zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.

Jak egzekwować swoje prawa?– Jeżeli chcesz zażądać wyegzekwowania jednego lub kilku wyżej wymienionych praw, prosimy o przesłanie wiadomości na adres privacy@reynaers.com w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z prawami z zakresu danych osobowych. E-mail z żądaniem wyegzekwowania danego prawa nie powinien być rozumiany jako zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile tego rodzaju przetwarzanie danych wykracza poza czynności niezbędne do przetworzenia Twojego żądania.

Takie żądanie musi jasno wskazywać i określać, z którego ze swoich praw chcesz skorzystać oraz jakie są tego powody, jeżeli wymaga tego prawo. Wiadomość musi być także opatrzona datą i podpisana, jak również musi być do niej dołączony skan Twojego ważnego dokumentu tożsamości, potwierdzający Twoją tożsamość. Prosimy o to, by uniknąć sytuacji, w której osoby nieuprawnione mogłyby naruszyć Twoje prawa.

Niezwłocznie poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego żądania. Jeżeli okaże się, że jest ono odpowiednio uzasadnione, powiadomimy Cię o tym tak szybko, jak tylko będzie to zasadnie możliwe, a najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania takiego żądania.

Jeżeli chcesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz zawsze skontaktować się z nami pod adresem e-mail wskazanym w pierwszym punkcie niniejszej klauzuli. Jeżeli nasza odpowiedź Cię nie zadowoli, możesz złożyć skargę do uprawnionego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Belgijskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).