Skip to main content
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz BriseSoleil 100 Osłony przeciwsłoneczne - Office building Teatro municipal núria espert zlokalizowany w Sant Andreu de la Barca, Hiszpania
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz BriseSoleil 100 Osłony przeciwsłoneczne - Office building Teatro municipal núria espert zlokalizowany w Sant Andreu de la Barca, Hiszpania
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz BriseSoleil 100 Osłony przeciwsłoneczne - Office building Teatro municipal núria espert zlokalizowany w Sant Andreu de la Barca, Hiszpania
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz BriseSoleil 100 Osłony przeciwsłoneczne - Office building Teatro municipal núria espert zlokalizowany w Sant Andreu de la Barca, Hiszpania
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz BriseSoleil 100 Osłony przeciwsłoneczne - Office building Teatro municipal núria espert zlokalizowany w Sant Andreu de la Barca, Hiszpania
  • BO1 Arquitectes

Teatro municipal núria espert

Sant Andreu de la Barca - Hiszpania - 2010

Więcej niż teatr

 

W położnej tuż podBarceloną miejscowościSant Andreu de la Barcawybudowano nowy teatr– Teatro Municipal NúriaEspert. Kompleks ten stałsię silnym bodźcem kulturalnymi społecznym dla tejpołożonej pod wielkim miastemmiejscowości, którejmieszkańcy to ludzie zatrudnieniw lokalnym przemyślelub dojeżdżający do pracydo Barcelony. Obiekt stał sięrównież miejscem spotkańwielu różnych klubów istowarzyszeń działającychw tym miasteczku – odklubu kibiców piłkarskichpo towarzystwo miłośnikówflamenco (w którym wielupochodzących z Andaluzjirobotników podtrzymujeswoje tradycje). Jednymz najbardziej rzucającychsię w oczy elementów tegoobiektu, zaprojektowanegoprzez biuro architektówB01 Arquitectes z Barcelony,jest wielkie atrium,wzniesione na placu.Wykonane w systemieCW 50 atrium zaopatrzonow ogniwa fotowoltaiczne,dzięki którym budynekteatru w znacznym stopniusamodzielnie zaspokajaswoje zapotrzebowanieenergetyczne.

Involved stakeholders

Architekt

  • BO1 Arquitectes

Fabrykator

  • Vialpan 2000