Skip to main content
  • CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy
  • CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy
  • CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy
  • CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy
  • CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy
  • CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV

Vrchlabí - Czechy - 2013

Eksperymentalny projekt krajobrazowy

Nowy budynek Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Vrchlabí reprezentuje nowoczesne podejście do nauki i jej powiązań ze sferą publiczną. Projekt został zainicjowany przez administrację Parku Narodowego, a celem było otwarcie profesjonalnych debat dla szerszej publiczności i zainteresowanie gości Parku tematyką ochrony i badania natury.

- Od samego początku, głównym założeniem projektu było nawiązanie do charakteru osadzonej w naturze lokalizacji budynku. Budynek stał się przykładem tego, jak należy budować w obszarze objetym ochroną przyrody - mówi o swoim projekcie architekt Petr Hájek. - Mieliśmy pełne zaufanie dyrektora Parku Narodowego, Jana Hřebečki, który chciał, żeby architektura budynku wyrażała współczesne podejście do ochrony przyrody - dodaje architekt.

Petr Hájek do każdego zadania podchodzi indywidualnie; bada kontekst i w swoich koncepcjach twórczo odnosi się do znaczenia, tożsamości i lokalizacji konkretnego projektu. - Mieliśmy wiele swobody przy projektowaniu tego eksperymentalnego budynku. Chcieliśmy pokazać, jak ludzie powinni zachowywać się w stosunku do natury. Nie mieliśmy żadnych ograniczeń - mówi architekt. Efektem jest unikalne topograficzne rozwiązanie. Centrum stało się narzędziem służącym do odkrywania lokalnej przyrody. Petr Hájek tak opisuje swój projekt: - Główna idea projektu to obraz budynku słżuącego jako narzędzie do badania i analizowania topografii Karkonoszy. Centrum zostało zaprojketowane jako hybryda, coś pomiędzy budynkiem a krajobrazem. Jego geometria jest oparta na geometrii łańcucha Karkonoszy. Każde nachylenie i kąt dachu ma swój odpowiednich w naturze. 

Jak górska łąka

Budynek jest odzwierciedleniem krajobrazu, a jego dach wtapia się w otoczenie, pomimo swojego zdecydowanego, abstrakcyjnego i geometrycznego kształtu. Wygląda jak górska łąka, z której turyści mogą podziwiać formację górską, i jednocześnie staje się modelem edukacyjnym. Za inteligentną koncepcją kryło się wiele technicznych wyzwań związanych z konstrukcją. - Rozwiązaliśmy wiele problemów podczas fazy projektowania. Wiele elementów budynku zostało wykonanych specjalnie na potrzeby tego projektu. Musieliśmy zaprojektować specjalną izolację, ze względu na podmokły grunt.

Jednym z największych wyzwań było zaprojektowanie i realizacja przeszklonej fasady. Przeszklenie wysokie na 4,3 metra, z klasyfikacją przeciwpożarową EI30, opracowane przez firmę Nevsimal zostało skonstruowane z użyciem systemu CW 50 Reynaers Aluminium - i jest całkowicie unikalne. - Ten typ przeszklonej fasady jest jednym z największych na świecie - mówi Hájek. - Innym wyjątkowym i zwracającym uwagę elementem jest geometryczny, betonowy dach, opracowany dla nas przez Jaroslava Hulíka - dodaje architekt.

Wewnątrz znajdziemy pomieszczenia edukacyjne, w tym duże audytorium z miejscami dla 76 osób, laboratoria, biblioteki i mniejsze pomieszczenia do nauki, każde na trzydzieści osób. Wszystkie pokoje powstały z myślą o spotkaniach profesjonalistów i o szerszej publiczności, prezentacjach naukowej działalności, sympozjach i innych działaniach. - Wszystkie meble zostały wykonane przy minimalizowaniu odpadów. Proste siedziska i stoły są wykonane z pojedynczych płyt sklejki, ciętej laserowo i przy zastosowaniu prostego systemu składania - mówi Petr Hájek o umeblowaniu. 

Wielki sukces

- Czuję bardzo dużą satysfakcję. Projekt otwiera teoretyczną dyskusję o topograficznym projektowaniu w Republice Czeskiej i poza nią. Podstawowym celem projektu było zebranie wszystkich wymaganych specyfikacji i elementów w jednym zwartym obiekcie. Wielkim osiągnięciem było zebranie specjalistów z różnych dziedzin i ich wspólna praca. Efekt to wielki sukces nie tylko ze względu na design, ale również ze względu na perfekcyjną komunikacje pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w projekt. W trakcie pracy nad tym wspaniałym obiektem zostało zawiązanych wiele nowych zawodowych relacji - podsumowuje Petr Hájek.

CW 50-FP Ściany osłonowe - Training centre Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KCEV zlokalizowany w Vrchlabí, Czechy
Petr Hájek (Petr Hájek Architekti)
Architects
Petr Hájek (Petr Hájek Architekti)

PETR HÁJEK ARCHITEKTI

 

Architekt Petr Hájek urodził się w Pradze w 1970 roku i jest absolwentem Wydziału Architektury na Politechnice Czeskiej w Pradze (studiował w latach 1988-1995). W 1998 ukończył Szkołę Architektury na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie. W 2009 roku założył pracownię Petr Hájek Architekti (Cornelia Klien, Dominik Saitl i Petr Hájek), po rozstaniu się z wcześniejszymi partnerami z HŠH Architekti (Petr Hájek, Jan Šépka, Tomáš Hradečný). Jest założycielem Laboratorium Eksperymentalnej Architektury i szefem pracowni projektowania na Akademii Sztuk Pięknych. - Inspirację można znaleźć wszędzie. Moja praca jest inspirowana naturą, nauką, muzyką, a nawet książkami z bajkami, należącymi do mojego syna - mówi architekt.

Użyte systemy Reynaers

Involved stakeholders

Fabrykator

Fotograf

  • Benedikt Markel

Inny interesariusz

  • Metrostav a.s., divize 9 (Generalny wykonawca)