Skip to main content
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Hilti Polska Sp z o.o. Company zlokalizowany w Warsaw, Polska
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Hilti Polska Sp z o.o. Company zlokalizowany w Warsaw, Polska
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Hilti Polska Sp z o.o. Company zlokalizowany w Warsaw, Polska
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Hilti Polska Sp z o.o. Company zlokalizowany w Warsaw, Polska
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Hilti Polska Sp z o.o. Company zlokalizowany w Warsaw, Polska
  • Jednacz & Malanowski Architekci

Hilti Polska Sp z o.o. Company

Warsaw - Polska - 2003

Użyte systemy Reynaers

Involved stakeholders

Architekt

  • Jednacz & Malanowski Architekci

Fabrykator

  • Persena

Fotograf

  • Jaroslaw Kakol

Inny interesariusz

  • Timbud (Generalny wykonawca)