Skip to main content
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - College/University West Herts College zlokalizowany w West Herts, Zjednoczone Królestwo
  • Reichen Robert & Associés

Grands Moulins de Pantin

Pantin - Francja

Ten emblematyczny obiekt dziedzictwa przemysłowego na północnym zachodzie Paryża, o niezwykłej sylwetce widocznej od strony paryskiej obwodnicy znajduje się obecnie w rękach Grupy BNP Paribas. Zamknięty w 2001 roku przemysłowy młyn zbożowy został poddany transformacji, zakończonej pomyślnie po prawie czterech latach budowy.

Biuro architektów Reichen Robert & Associés, które zwyciężyło w zorganizowanym w 2001 roku konkursie podjęło wyzwanie dokonania przekształcenia XIX-wiecznego obiektu przemysłowego „Grands Moulins de Pantin” w kompleks biurowy o powierzchni 50.000 m2, który miał spełniać wymogi niezależnego systemu HQE (Wysokiej Jakości Środowiskowej), stanowiący środek oceny i monitorowania zrównoważonego budownictwa i mającego na celu ulepszanie jakości środowiskowej nowych i istniejących budynków. Aspekty środowiskowe powinny być integrowane na każdym etapie procesu realizacji, w tym w podczas planowania, projektowania, budowy i zarządzania obiektem. Inwestycja Grands Moulins spełniła wymogi HQE w zakresie projektu i realizacji budowy. Około 22.000 m2 powierzchni tej inwestycji zajmowało kilka starych budowli, które postanowiono zachować i odrestaurować. Choć obiekt ten nie był ujęty na żadnej liście zabytkowych budynków, jego określone elementy stanowią dziedzictwo przemysłowe, które wymagało ochrony, wyjaśnia Bernard Reichen. ,,Mieliśmy jasne pojęcie tego, co należało zrobić: musieliśmy znaleźć sposób na przywrócenie tego obiektu do życia w kontekście nowej działalności, jaka miała być w nim prowadzona. Mając to na celu, zachowaliśmy wszystkie główne konstrukcyjne elementy architektoniczne definiujące wizerunek tego obiektu.’’

ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Grands Moulins de Pantin zlokalizowany w Pantin, Francja

Do istniejącego obiektu włączono trzy nowe budynki i dwa dwupoziomowe mosty dla pies które wyposażono w systemy okienno-drzwiowe Reynaers CW50-FV.

Koncepcja

Projekt inwestycji zakładał, że zachowane zostaną dwa najstarsze budynki, określane przez architektów jako mały młyn i wielki młyn, oraz słynny most transportowy, który obecnie służy jako przestrzeń ekspozycyjna. Dzięki firmie Seralu te trzy budowle odrestaurowano z zastosowaniem systemów profili aluminiowych Reynaers (CW 86-EF/VEC, CW 50-FV i XS 50-VEC), które zamontowano w istniejących konstrukcjach ramowych, wykonując nowe otwory, ściany osłonowe i elewacje wewnętrzne wychodzące na atrium. Do istniejącego obiektu włączono trzy nowe budynki i dwa dwupoziomowe mosty dla pies które wyposażono w systemy okienno-drzwiowe Reynaers CW50-FV. W ten sposób uzyskano wewnętrzne połączenia całego kompleksu, eliminując potrzebę wychodzenia na zewnątrz. Pozwoliło to zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu tego miniaturowego miasteczka, w którym praca trwa przez 24 godziny na dobę. W budynkach mieszczą się główne działy firmy BNP Securities Services, znanej pod nazwą BP2S, będącej podmiotem zależnym grupy BNP Paribas, która specjalizuje się w zarządzaniu aktywami i jest europejskim liderem w tym sektorze.

Równowaga pomiędzy odrestaurowanymi i nowymi elementami

Skrupulatna praca przy realizacji tej inwestycji obejmowała rozbiórkę wewnętrznych elementów budynków, usunięcie z nich silosów i maszyn, położenie nowych podłóg i w wielu przypadkach również wykonanie nowego licowania elewacji. Zachowano trzy wysokie budynki z mansardowymi dachami. Dwa silosy wyburzono, zaś trzeci, zwany wielkim młynem, wychodzący na kanał, został odrestaurowany. W jego wysokiej betonowej konstrukcji, licowanej drobną czerwoną cegłą przebito szeregi otworów na nowe okna, które zamontowano z użyciem systemu Reynaers XS 50-VEC. W miejscu wyburzonego w latach 50-tych ubiegłego wieku zakładu przerobu kaszy manny wzniesiono nowy, prosty, trzykondygnacyjny budynek. Cegłę – charakterystyczny dla tego kompleksu materiał budowlany – zastosowano zarówno w restaurowanych, jak i w nowych budynkach. Młyny, lśniące teraz jak nowe, zachowały swoją wysoką sylwetkę. W jednym z nich pośrodku nadal widoczna jest kotłownia z ognioodpornej cegły i była maszynownia. Budynek ten otwarto obecnie na przestrzeń zewnętrzną za pomocą szkła.

ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Grands Moulins de Pantin zlokalizowany w Pantin, Francja

Pomyślna, szeroko zakrojona transformacja byłego obiektu przemysłowego

ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Office building Grands Moulins de Pantin zlokalizowany w Pantin, Francja

Atrium wykonane z zastosowaniem systemów Reynaers

Maksymalne wykorzystanie naturalnego światła, będące częścią wymogu HQE, stwarza przyjemną atmosferę w pomieszczeniach biurowych. Najatrakcyjniejszym elementem kompleksu jest bez wątpienia atrium utworzone w byłej kotłowni wielkiego młynu. Jest to otwarta przestrzeń, odgrodzona elementami konstrukcyjnymi Reynaers otaczającymi oryginalny kocioł. Przed zamknięciem młynu zbożowego było w nim zatrudnionych około 450 osób. Dziś jest to wysoce zabezpieczony kompleks obejmujący 3200 stanowisk pracy, 800 miejsc parkingowych i dwie restauracje dla pracowników mogące pomieścić 2200 osób, zaopatrywane z centralnej kuchni. Na terenie kompleksu nie są już składowane worki z pszenicą. Zastąpiły je usługi finansowe i trading rooms (pomieszczenia, w których przeprowadzane są transakcje) wyposażone w najnowocześniejszy w tym sektorze sprzęt IT. Niektórzy widzą w tym nawet kontynuację historii „zboża” – słowem blé (zboże) w paryskim slangu określane są pieniądze.

Użyte systemy Reynaers

Involved stakeholders

Architekt

  • Reichen Robert & Associés

Fabrykator

  • Seralu

Fotograf

  • Thierry Poiblanc
  • Luc Boegly

Inny interesariusz

  • BNP Paribas Immobilier (Generalny wykonawca)