Skip to main content
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia
  • ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia
  • Nuno Ferreira Capa

Urbo Business Center

Porto - Portugalia - 2018

Centrum Biznesowe Urbo w Porto przyciąga uwagę swoją niezwykłą fasadą. Architektura centrum jest nie tylko awangardowa, ale również funkcjonalna. Architekt, Nuno Capa, zadbał o wizualną płynność formy, maksymalny dostęp światła dziennego na każdym piętrze i o to, by wnętrza można było łatwo dostosować do potrzeb różnych użytkowników.

Założenia i wyzwania projektu

Centrum Biznesowe Urbo powstało w Porto, drugiej co do wielkości po Lizbonie metropolii w Portugalii. Stoi na działce o powierzchni 6 000 m2, otoczone przez ulice i chodniki i ma 8 kondygnacji. 6 z nich zajmują biura, dwie najniższe przeznaczono na parking – w sumie dostępne jest tutaj 25 000 m2 powierzchni całkowitej.
Podstawowym założeniem dla architekta było jak najlepsze wykorzystanie powierzchni. Budynek trzeba było zaprojektować z myślą o elastycznym zagospodarowaniu przestrzeni biurowej pod kątem pojedynczych najemców, ale również z opcją dostosowania na potrzeby wielu firm o zróżnicowanych potrzebach.

Nie mniej ważne były wytyczne, żeby konstrukcja i zastosowane materiały nie powodowały komplikacji w trakcie budowy. Dlatego architekt unikał elementów projektowanych czy wykonywanych specjalnie na potrzeby tego budynku i szukał standardowych rozwiązań, które jednocześnie dawały możliwość stworzenia unikalnej, ciekawej architektury.
Żeby osiągnąć swój cel, starannie wybierał elementy konstrukcji i wykończenie fasady. Ściśle współpracował z producentem stalowych elementów, firmą Bysteel FS i Reynaers Aluminium, korzystając również z przewodników po zrównoważonych rozwiązaniach i praktykach i starając się je zastosować w fazie projektowej i realizacyjnej.

ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia

Dzięki pracy całego zespołu i wdrożonym rozwiązaniom - zaczynając od metalowej konstrukcji, a kończąc na szklanej fasadzie - budynek otrzymał certyfikację BREEAM na poziomie Dobry.

Lokalizacja i organizacja budynku

Urbo jest otoczony chodnikami, które są szersze od strony północnej i południowej i tam właśnie zlokalizowano dwa wejścia, umieszczone po przeciwnych stronach budynku. Oba prowadzą do szerokiego na 24 metry foyer, które tworzy główną oś centrum. Tutaj też jest przejście do dwóch rozjaśnionych świetlikami pionów komunikacyjnych z klatkami schodowymi i windami.
Takie rozwiązanie przestrzenne łączy poszczególne piętra, przestrzenie biurowe i techniczne, tworząc relacje pomiędzy różnymi grupami użytkowników. Główne trasy komunikacyjne funkcjonują jak centralny system nerwowy i prowadzą na kolejne poziomy.

ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia

Na najwyższym piętrze zaplanowano niewielką powierzchnię, w której umieszczono urządzenia zawiadujące ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją razem z systemami automatycznego zarządzania budynkiem, które pozwalają ograniczać zużycie energii. W Urbo zainstalowano również oświetlenie LED oraz wydajny energetycznie system odzysku powietrza, który pozwala optymalizować wydajność bez uszczerbku na komforcie użytkowników.

Fasada jak skóra

Kluczowym elementem budynku jest ściana osłonowa CW 50 Reynaers Aluminium (w połączeniu z drzwiami CS 59-Pa-CD), zintegrowana z siatką pionowych i poziomych elementów wykonanych ze stali połączonej z betonem. Zewnętrzne elementy osłaniają wewnętrzną konstrukcję i system rynien, ale przede wszystkim – tworzą efektowną, elegancką „skórę” budynku.

ConceptWall 50 Ściany osłonowe oraz ConceptSystem 59Pa Drzwi - Business center Urbo Business Center zlokalizowany w Porto, Portugalia

"Bardzo ważne było dla nas zapewnienie połączenia pomiędzy dwoma głównymi częściami fasady, z gwarancją wiatro- i wodoszczelności, bez konieczności projektowania i wykonywania specjalnych, „szytych na miarę” elementów. Dzięki wsparciu na każdym etapie oraz koordynacji prac pomiędzy naszym zespołem a zespołem Reynaers Aluminium, możliwe było wychwytywanie i rozwiązywanie na każdym etapie wszelkich potencjalnych problemów i ostateczne zastosowanie zaproponowanego systemu przy spełnieniu wszystkich architektonicznych założeń. " - opowiada architekt Nuno Capa.

Końcowy efekt to uderzająca, graficzna i efektowna siatka na fasadzie, symbioza pomiędzy odważnym designem a praktycznymi zaletami. Centrum biznesowe Urbo pokazuje, że budynek możemy być niezwykły wizualnie i jednocześnie funkcjonalny i łatwy do adaptacji pod kątem różnych potrzeb najemców.

Involved stakeholders

Architekt

  • Nuno Ferreira Capa

Fabrykator

  • bysteel

Fotograf

  • João Morgado