Skip to main content
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • TWINS (J. Mayer H./a2o architecten/Lens°ass architecten)

Court of Justice Building The Hasselaar

Hasselt - België - 2012

Na linii horyzontu Hasselt pojawiła się nowa budowla o nazwie Hasselaar. Ten nowy, czternastopiętrowy budynek sądu, położony tuż przy linii kolejowej, zaprojektowany przez tymczasową organizację TWINS (w skład której wchodzą Jurgen Mayer H. architects, a2o architects oraz Lens°ass), pełni rolę instytucji, w której mieszkańcy mogą uzyskać kompleksową obsługę prawną, bez konieczności odwiedzania licznych urzędów rozproszonych po całym mieście, tak jak to było do tej pory. Hasselaar to przyjazny budynek, którego kolory są charakterystyczne dla lat 70-tych, a wzór fasady przypomina żyłki liścia i strukturę drzewa.

ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België

Hasselaar to przyjazny budynek, którego fasada przypomina strukturę drzewa.

Pasażerom przyjeżdżającym do Hasselt pociągiem od razu rzuca się w oczy nowy budynek sądu, który oznajmia, że coś ciekawego dzieje się w mieście. Tendencja do lokowania nowoczesnych budynków tuż przy liniach kolejowych staje się coraz bardziej powszechna w Belgii, co jest widoczne w takich miastach jak Ghent, Leuven, Sint- Niklaas, Antwerp, a ostatnio także w Hasselt. W roku 2001 biuro projektowe West 8 przygotowało perfekcyjny plan dla Hasselt, który tchnął w miasto nowe życie. Nowy budynek sądu odgrywa kluczową rolę tego planu, zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym.

Budynek posiada ogólnodostępne skrzydło w formie sześciopiętrowego cokołu, z salami, w których odbywają się posiedzenia sądu, biblioteką oraz biurami. Analogicznie do wzrostu drzewa, górna część budynku, przeznaczona dla prokuratora, wyrasta ze środka cokołu. Nawiązanie do struktury drzewa jest uzasadnione nie tylko historią miasta, na którego herbie widnieją trzy drzewa leszczyny, ale także licznymi odniesieniami w samym prawoznawstwie np. Drzewo pod którym zostało przekazane prawo sądzenia, drzewo życia, które daje winnemu drugą szansę itp. Górna część budynku jest doskonale widoczna dla wszystkich mieszkańców miasta. Ze względu na swoją wysokość, można ją dostrzec z każdego zakątka Hasselt, a zastosowana na fasadzie geometria i wzór sprawia, że jej wygląd zmienia się w zależności od miejsca, z którego jest podziwiana.

ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België

Fasada jest częściowo pokryta perforowaną blachą przypominającą liść

Struktura fasady przypominająca strukturę liścia

Widoczna zewnętrzna fasada pokryta ziarnistą strukturą drewna, otula pionowe ściany delikatnie niczym skóra. Na wewnętrznej fasadzie znajdują się drewniane okna wstęgowe. Stalowa przednia konstrukcja jest częściowo zakryta przez jednoramową ścianę osłonową Reynears CW 50, a częściowo przez perforowane metalowe płyty, na których znajduje się wzór liścia. Dzięki temu budynek może być optymalnie oświetlony, utrzymując pewien stopień zaciemnienia. Przewidziano również odstęp pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną powłoką, który ma słu yć do celów konserwacyjnych. Profile aluminiowe zostały zastosowane po części z powodów technicznych, ale głównie dlatego, że na fasadzie znajdowały się pochyłe elementy, tworzące strukturę drzewiastą na górnych kondygnacjach budynku, z częścią odchyloną do tyłu przy wejściu. Ponadto, ‘projekt zawierał pewne elementy’, których wykonanie było możliw dzięki pomocy firmy Reynears, we współpracy z wykonawcą Hegge. Dla wygiętych elementów stworzono specjalne profile krawędziowe, dzięki którym można było je połączyć z główną konstrukcją. Ponadto, profile te po wytłoczeniu nie zostały utwardzone, dzięki czemu zachowały ładny wygląd, nawet po wygięciu. Pochyłe elementy fasady przy wejściu były prawdziwą próbą technicznych umiejętności wykonawców, ponieważ w tym miejscu fasada składała się tylko z pojedynczej warstwy. Wodoszczelne spoiny musiały zostać wykonane niezwykle precyzyjnie, co utrudniała nachylona szklana fasada.

Świetlisty punkt miasta

Celem projektu Hasselaar było stworzenie łatwo dostępnego budynku, który miałby służyć ludziom, dlatego też pominięto takie symboliczne elementy jak monumentalne schody oraz zastosowano w nim przyjazny, zintegrowany układ. W tym samym czasie zajęto się również byłymi zabudowaniami więziennymi, znajdującymi się w innej części miasta. Zostały one całkowicie przebudowane, zgodnie z projektem noA-architects, aby służyły jako siedziba wydziału prawa miejscowego uniwersytetu. Cały aparat sądowniczy, począwszy od studiów prawniczych, a skończywszy na samych sądach, otrzyma nowe lokum i stał się bardziej zintegrowanym systemem. Lewa cześć cokołu budynku jest przeznaczona na bibliotekę, z której będą mogli korzystać studenci prawa oraz sędziowie. Popołudniami, sale znajdujące się w prawej części cokołu, w których odbywają się posiedzenia sądu, mogą służyć jako sale wykładowe czy audytorium. W ten sposób, bardziej publiczna część budynku, stanie się integralnym punktem miasta, miejscem spotkań różnych grup ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystko tosprawi, że budynek sądu stanie się świetlistym punktem miasta.

 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België
 • ConceptWall 50 Ściany osłonowe - Palace of justice/Court Court of Justice Building The Hasselaar zlokalizowany w Hasselt, België

Użyte systemy Reynaers

Involved stakeholders

Architekt

 • TWINS (J. Mayer H./a2o architecten/Lens°ass architecten)

Fabrykator

 • Hegge

Fotograf

 • Philippe Van Gelooven

Inny interesariusz

 • T.H.V. Hasaletum nv (Democo nv, Cordeel nv, Interb) (Generalny wykonawca)